Temel Değerler

Temel Değerler

▪ Bilimsellik

• Yenilikçilik

• Katılımcılık

• Sosyal Sorumluluk

• Etik Değerlere Bağlılık

• Hesap Verebilirlik

• Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık

• Çevre ve Doğaya Duyarlılık

• Kalite Odaklılık

• Değişime Açıklık