Temel Değerler

Temel Değerler

▪ Bilimsellik

▪ Adalet

▪ Eşitlik

▪ Yenilikçilik

▪ Girişimcilik

▪ Katılımcılık

▪ Evrensellik

▪ Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık

▪ Hesap Verebilirlik

▪ Çevre ve Doğaya Duyarlılık

▪ Kalite

▪ Sürekli Gelişim