Rektör Yardımcıları Görev Dağılımları

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Fakülteler (Güzel Sanatlar Hariç) / Eğitim-Öğretim / Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • TEKNOPARK
 • BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu)
 • Yenilikçilik ve Girişimcilik
 • ÖYP Koordinatörlüğü
 • Zorunlu Ortak Dersler
 • Bilimsel Dergiler
 • Enstitüler (Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları)
 • Dış Kaynaklı Projeler (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı vb.)
 • Ön Değerlendirme Komisyonu
 • Yaz Okulu
 • Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu
 • Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP)
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
 • Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sağlıkla İlgili Diğer Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • T.Ü. Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanlığı
 • Kiralama İşlemleri
 • ÜAK
 • Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Başkanlığı
 • Dış İlişkiler Merkez Müdürlüğü
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Kongre Merkezleri
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Devlet Konservatuvarı
 • Balkan Araştırma Enstitüsü
 • II. Bayezit Külliyesi İçerisindeki Kuruluşlar (Sağlık Müzesi, Tıp Medresesi, Tıphane, Aşhane, Taphane, Mumhane)
 • Lojmanlar
 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri (Sağlıkla İlgili Merkezler ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Hariç)
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Sosyal Faaliyetler
 • Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları
 • Engelsiz Üniversite Birimi
 • Üniversite Turizm İlişkileri
 • Trakya Üniversiteler Birliği
 • Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Üniversite-Yerel Yönetim İlişkileri (Valilik, Belediye ve Kamu Kurumları)
 • Yayın Komisyonu