Senato

Prof. Dr.
ERHAN TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör - Senato Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon:

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Filiz Akata

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Yüksel TOPALOĞLU

ytopaloglu@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Prof. Dr.
Hacı Ali GÜLEÇ

hacialigulec@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı V.
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı V.
Telefon: 0 (284) 214 57 12

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 236 27 85

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı V.
Telefon: 0 (284) 235 40 10

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Görevi Uhdesinde)
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Ali ÖZTÜRK

ali.ozturk@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı
Telefon:

Prof. Dr.
Gökhan SÖNMEZLER

gokhansonmezler@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Telefon:

Prof. Dr.
Nurper ÖZBAR

nurperozbar@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
Telefon: 0 (284) 236 04 36

Prof. Dr.
İrfan Hüseyin ATAKAN

irfanatakan@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Seyfettin DALGIÇ

seyfettindalgic@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 92 95

Prof. Dr.
Engin BEKSAÇ

bekstrak@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Üyesi
Telefon:

Prof. Dr.
Kıymet TUNCA ÇALIYURT

kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Yalçın KAYA

yalcinkaya@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 18

Prof. Dr.
Didem BAŞ

didembas@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Üyesi
Telefon:

Prof. Dr.
Eylem BAYIR

eylembayir@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 212 08 08

Doç. Dr.
Deniz GÖKDUMAN

denizgokduman@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 236 27 85

Prof. Dr.
Özgül EROL

ozgulerol@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 213 30 42

Dr. Öğr. Üyesi
Serap YILMAZ ÖZGÜVEN

serapyilmaz@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 40 10

Prof. Dr.
Ahmet Altuğ Çilingir

aaltugcilingir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Üyesi
Telefon:

Prof. Dr.
Emel GÖNENÇ GÜLER

emelgguler@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 214 69 12

Doç. Dr.
CÜNEYT TAŞKIN

cuneyttaskin@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Üyesi
Telefon: 0 (284) 236 04 35

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 28 25

Prof. Dr.
Necdet Süt

nsut@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Dr. Öğr. Üyesi
Levent Doğan

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Doç. Dr.
İbrahim Kelağa Ahmet

ikelagaahmet@trakya.edu.tr 

Balkan Araşırma Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Doç. Dr.
Gökhan ILGAZ

gokhani@trakya.edu.tr 

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 212 08 08

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Devlet Konservatuarı Müdürü
Telefon:

Prof. Dr.
Handan Köksal

handankoksal@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 225 13 95

Prof. Dr.
Ahmet Atakişi

aatakisi@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Doç. Dr.
Enver Erdinç DİNÇSOY

erdincdincsoy@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 69 12

Doç. Dr.
Serhat HÜSEYİN

serchatchousein@trakya.edu.tr 

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekoukulu Müdürü V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Dr. Öğr. Üyesi
Barış ÖZKAPI

barisozkapi@trakya.edu.tr 

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 224 02 83

Prof. Dr.
İrfan Coşkun

irfancoskun@trakya.edu.tr 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon:

Prof. Dr.
Cenk MISIRLI

cenkm@trakya.edu.tr 

Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon:

Prof. Dr.
İsmail KILIÇ

ismailk@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 212 08 08

Prof. Dr.
Yeşim YEŞİLOĞLU

yesimyesiloglu@trakya.edu.tr 

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 47 56

Prof. Dr.
Mustafa TAN

mustafatan@trakya.edu.tr 

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon:

Prof. Dr.
Mustafa HATİPLER

mustafahatipler@trakya.edu.tr 

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 225 24 72

Dr. Öğr. Üyesi
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 28 24

Doç. Dr.
Süleyman KÖK

koks@trakya.edu.tr 

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 226 12 18

Prof. Dr.
Semiha KARTAL

semihak@trakya.edu.tr 

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 225 69 92


Sertaç SEVİNÇ

 

T.Ü. Öğrenci Temsilcisi
Telefon: