Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Cem UZUN

cemuzun@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4804

Prof. Dr.
Mümin ŞAHİN

mumins@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1410

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof. Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (235) 952 72 81 / 1101

Prof. Dr.
Rıdvan CANIM

ridvancanim@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1603

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Okan ÇALIYURT

caliyurt@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 150

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof. Dr.
Ali Kemal ÖZDEMİR

akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 112

Prof. Dr.
Ömer Soner HUNKAN

osonerhunkan@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1511

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr.
Mümin ŞAHİN

mumins@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1410

Prof. Dr.
Cevdet KILIÇ

cevdetkilic@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekan. V.

Prof. Dr.
Zeki HOŞCOŞKUN

zekihoscoskun@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
28.05.2015 - 28.05.2018

Prof. Dr.
Selim KARA

skara@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
22.10.2015 - 22.10.2018
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1143

Prof. Dr.
Engin BEKSAÇ

bekstrak@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
27.03.2016 - 27.03.2019

Prof. Dr.
Kıymet TUNCA ÇALIYURT

kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
10.01.2018 - 10.01.2021
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Doç. Dr.
Mukadder SEYHAN YÜCEL

mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
24.04.2015 - 24.04.2018

Doç. Dr.
Özgül EROL

ozgulerol@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
28.04.2016 - 28.04.2019
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 1006

Prof. Dr.
Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

azeynepkatnas@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
25.05.2016 - 25.05.2019
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1021

Doç. Dr.
Sennur AKANSEL

sennurakansel@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
24.02.2017 - 24.02.2020
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 209

Yrd. Doç.
Kerem İŞCANOĞLU

keremiscanoglu@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
19.12.2017 - 19.12.2020

Yrd. Doç. Dr.
Abdullah Taha İMAMOĞLU

atahaimamoglu@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
27.05.2015 - 27.05.2018

Doç. Dr.
Elvan BAKAR

elvanbakar@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
10.10.2016 - 10.10.2019
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 114

Doç. Dr.
Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

aaltugcilingir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
13.05.2015 - 13.05.2018

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1177

Prof. Dr.
Tammam SİPAHİ

tammam@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1552

Yrd. Doç. Dr.
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Yrd. Doç. Dr.
Bülent AKYAY

bulentakyay@trakya.edu.tr 

Balkan Araşırma Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 34 58 / 143

Yrd. Doç. Dr.
Özcan AYGÜN

ozcanaygun@trakya.edu.tr 

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1614

Prof. Dr.
Hakan TUNA

hakantuna@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4717

Prof. Dr.
İsmail Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1221

Doç.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Devlet Konservatuvarı Müdür V.

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Doç. Dr.
Adil OĞUZHAN

adiloguzhan@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1119

Yrd. Doç. Dr.
Enver Erdinç DİNÇSOY

erdincdincsoy@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
06.07.2017 - 06.07.2020
Telefon: 0 (284) 214 69 12 / 135

Yrd. Doç. Dr.
Hakan AKDERE

hakanakdere@trakya.edu.tr 

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekoukulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1242

Yrd. Doç. Dr.
Barış ÖZKAPI

barisozkapi@trakya.edu.tr 

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 224 02 83 / 1176

Yrd. Doç. Dr.
Semiha KARTAL

semihak@trakya.edu.tr 

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 105

Yrd. Doç. Dr.
Erdoğan BULUT

erdoganbulut@trakya.edu.tr 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 2014

Yrd. Doç. Dr.
Cenk MISIRLI

cenkm@trakya.edu.tr 

Tunca Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Yrd. Doç. Dr.
İsmail KILIÇ

ismailk@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1303

Prof. Dr.
Yeşim YEŞİLOĞLU

yesimyesiloglu@trakya.edu.tr 

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 47 56 / 111

Prof. Dr.
Ayhan AYTAÇ

aaytac@trakya.edu.tr 

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1220

Yrd. Doç. Dr.
Mustafa HATİPLER

mustafahatipler@trakya.edu.tr 

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 225 24 72 / 120

Yrd. Doç. Dr.
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Yrd. Doç. Dr.
Süleyman KÖK

koks@trakya.edu.tr 

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1301