Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof. Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (235) 952 72 81 / 1101

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof. Dr.
Ali Kemal ÖZDEMİR

akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 112

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Mustafa ÖZCAN

ozcanm@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
05.11.2015 - 05.11.2019

Prof. Dr.
Filiz AKATA

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 2834

Prof. Dr.
Ahmet GÜNŞEN

agunsen@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1607