Misyon ve Vizyon

Misyon 

Köklü bir kurum kültürüne sahip ve sürekli gelişimi benimsemiş bir üniversite olarak uluslararası bilimsel ve sanatsal değerleri özümseyen, dijital gelişime açık, mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek ve geliştirmek; bilimsel araştırmalar, sağlık hizmetleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle toplumsal fayda sağlamak.

  
Vizyon

  “Geleceğe Köprü” anlayışıyla Türkiye ve Balkanlar’da eğitim, araştırma ve hizmet kalitesi ile tanınırlığı yüksek, saygın, bilim ve sanatın merkezi konumunda, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunan, üniversite müzeciliğinde öncü, dijitalleşme ile gelişen ve dönüşen yeşil bir üniversite olmak.