Yeterlilikler Çerçevesi Alt Komisyonu

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan Yrd. - Başkan
Telefon: 0 (284) 235 28 25

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 40 10

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 214 57 12

Prof. Dr.
Muhammet Murat Tahir ALTINBALIK

tahira@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Çiğdem BATIGÖÇ

cigdembatigoc@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Prof. Dr.
Tuncer BÜLBÜL

tuncerbulbul@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 212 08 08

Doç. Dr.
Melike SAPMAZ METİN

melike@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Doç. Dr.
Sedat ŞENGÜL

sedatsengul@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 95 92birolyigit@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon:

Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah AKGÜN

abdullahakgun@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 18

Dr. Öğr. Üyesi
Emre KALAY

emrekalay@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 712 52 06

Dr. Öğr. Üyesi
Cüneyt BOZER

cuneytbozer@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41