“Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 2. maddesi ile oluşturulan Komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Trakya Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yazılacak(ders kitapları, teksirler, yardımcı ders kitapları ve dergiler ile ilgili) yayınları planlamak ve gerçekleştirmek üzere bir rektör yardımcısının başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleneceği iki öğretim üyesinden oluşan bir Yayın Komisyonu oluşturulur.)

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

Prof. Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (235) 952 72 81 / 1101

Prof. Dr.
Okan ÇALIYURT

caliyurt@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 150