“Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 2. maddesi ile oluşturulan Komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Trakya Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yazılacak(ders kitapları, teksirler, yardımcı ders kitapları ve dergiler ile ilgili) yayınları planlamak ve gerçekleştirmek üzere bir rektör yardımcısının başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleneceği iki öğretim üyesinden oluşan bir Yayın Komisyonu oluşturulur.)

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Komisyon Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Müberra GÜRGENDERELİ

muberragurgendereli@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1608

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113