Yayın Komisyonu

“Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 2. maddesi ile oluşturulan Komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Trakya Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yazılacak(ders kitapları, teksirler, yardımcı ders kitapları ve dergiler ile ilgili) yayınları planlamak ve gerçekleştirmek üzere bir rektör yardımcısının başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleneceği iki öğretim üyesinden oluşan bir Yayın Komisyonu oluşturulur.)

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Edebiyat Fakültesi Dekanı