Trakya Üniversitesi Birimleri Alt Yayın Komisyonu

Üniversitemiz birimlerinin “Trakya Üniversitesi Yayın Uygulama Yönergesi”nin 4.maddesi uyarınca birimlerimizin Alt Komisyon Üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(Üniversite Yönetim Kurulunca seçilmiş alt komisyon üyesinin başkanlığında, Fakülte veya yüksekokulun yayın kurulunu oluşturur. Fakülte veya yüksekokul kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan yönergeler çerçevesinde çalışarak, eserin yıllık kaç öğrenci için basımı gerektiğini bağlı olduğu Dekanlık veya Müdürlüğüne birim Yöneticisi de Üniversite Yayın Komisyonuna bildirir. Üniversitemizde basılan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders notu ve araştırma kitaplarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacı ile alt yayın komisyonunca basım kararı alınmadan önce ilgili Anabilim Dalından üniversite dışından seçilecek profesör ünvanlı iki hakemin yazılı onayı alınması gereklidir.)

Trakya Üniversitesi Yayın Uygulama Yönergesi

Prof. Dr.
Levent ÖZTÜRK

leventozturk@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1421

Prof. Dr.
İbrahim SEZGİN

ibrahimsezgin@trakya.edu.tr 

Soysal Bilimler Enstitüsü’nün Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1505

Dr. Öğr. Üyesi
Altan MESUT

altanmesut@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1405

Prof. Dr.
Fahri TÜRK

fahriturk@trakya.edu.tr 

Balkan Araştırma Enstitüsü’nün Alt Komisyon Üyesi

Prof. Dr.
Çiler KARTAL

cilermeric@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1188

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Hikmet ASUTAY

asutay@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1164

Prof. Dr.
Agah Sinan ÜNSAR

sinanunsar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 71 52 / 1226

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Dr. Öğr. Üyesi
Andaç ŞAHİN MESUT

andacs@trakya.edu.tr 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1405

Prof. Dr.
Deniz BAYAV

denizbayav@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi

Prof. Dr.
Ümmü YILDIZ FINDIK

ummuyildiz@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 2104

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Doç. Dr.
Gülsevim YUMUK GÜNAY

gulsevimyumuk@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 214 69 12 / 141gunesyilmaz@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Devlet Konservatuvarı’nın Alt Komisyon Üyesihince@trakya.edu.tr 

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi

Doç. Dr.
Jülide TOZKIR

julideduymaz@trakya.edu.tr 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 78 85 / 130

Dr. Öğr. Üyesi
Halide AYDOĞDU

halideaydogdu@trakya.edu.tr 

Arda Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 214 47 56 / 121

Dr. Öğr. Üyesi
Cenk ATLIĞ

cenkatlig@trakya.edu.tr 

Tunca Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 236 46 56 / 113

Doç. Dr.
Süleyman KÖK

koks@trakya.edu.tr 

Keşan Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1301mustafadenizdindar@trakya.edu.tr 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi

Öğr. Gör.
Mustafa FİLİZ

mustafafiliz@trakya.edu.tr 

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 225 24 72 / 122

Öğr. Gör.
Elif Bağmen BAYRAK

elifbagmen@trakya.edu.tr 

Havsa Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 336 28 41 / 133

Öğr. Gör.
Dr. Seyfi AKTOPRAK

seyfiaktoprak@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 513 14 92 / 1545

Öğr. Gör.
Senem DEMİRKIRAN

senemdemirkiran@trakya.edu.tr 

İpsala Meslek Yüksekokulu’nun Alt Komisyon Üyesi
Telefon: 0 (284) 616 13 48 / 129