Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Başkan
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Hikmet ASUTAY

asutay@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 212 08 08

Prof. Dr.
Nebi MEHDIYEV

nebimehdiyev@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Ahmet GÜNŞEN

agunsen@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Cem ÇUHADAR

cemcuhadar@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 212 08 08