Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Başkan
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Rıdvan CANIM

ridvancanim@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1603

Prof. Dr.
Cem ÇUHADAR

cemcuhadar@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1159

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Doç. Dr.
Emre ATILGAN

emreatilgan@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 2008

Doç. Dr.
Esma MIHLAYANLAR

emihlayanlar@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 152

Doç. Dr.
Gökhan ILGAZ

gokhani@trakya.edu.tr 

Üye
06.09.2019 - 06.09.2022
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1278

Doç. Dr.
Hakkı Mevlüt ÖZCAN

hmevlutozcan@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1245

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşegül KILIÇ

aysegulkilic@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 34 58 / 129

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610