Ön Değerlendirme Komisyonu

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”’ nin, 3. Maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı


Fen Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
Üye

Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Üye

Prof. Melihat TÜZÜN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Üye

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Eczacılık Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

İlahiyat Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Mimarlık Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Eğitim Fakültesi Dekanı V.
Üye

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Rektör Yardımcısı (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Görevi Uhdesinde)
Üye

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Üye

Prof. Dr. Filiz Akata

Tıp Fakültesi Dekan V.
Üye