Ön Değerlendirme Komisyonu

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”’ nin, 3. Maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”

Prof. Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (235) 952 72 81 / 1101

Prof. Dr.
Berkan DEMİRAL

berkandemiral@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1332

Prof. Dr.
Okan ÇALIYURT

caliyurt@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 150

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekan V. (Üye)

Prof. Dr.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof. Dr.
Ali Kemal ÖZDEMİR

akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 112

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

alibayraktaroglu@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. (Üye)