Ön Değerlendirme Komisyonu

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”’ nin, 3. Maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı - Komisyon Başkanı
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı - Üye
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
İsmail Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı - Üye
Telefon: 0 (284) 236 27 85

Prof. Dr.
Yüksel TOPALOĞLU

ytopaloglu@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekan V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı - Üye
Telefon: 0 (284) 235 40 10

Prof. Dr.
Ali ÖZTÜRK

ali.ozturk@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı - Üye
Telefon:

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı V. - Üye
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı V. - Üye
Telefon: 0 (284) 214 57 12

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Filiz Akata

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V. - Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 41