Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr.
Necdet Süt

nsut@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi - Başkan
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Ayhan UÇAK

ayhanucak@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Ayşe ÇAYLAN

aysecaylan@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Doç. Dr.
Sümeyye Konuk

sumeyyekonuk@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 212 08 08