Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Necdet Süt

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Başkan

Prof. Dr. Ayhan UÇAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe ÇAYLAN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sümeyye Konuk

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi