Üniversitemizin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar hakkında çalışmalar sürdürerek, görüş bildirmek ve birimlerimizden gelen teklifleri inceleyip değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 07 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Serap Şentürk DALGIÇ

serapd@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1139

Prof. Dr.
Ahmet Rifat KARASALİHOĞLU

akarasalih@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 1231

Prof. Dr.
Berkan DEMİRAL

berkandemiral@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1332

Prof. Dr.
Selda ÇAĞLAR

scaglar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1328

Dr. Öğr. Üyesi
Hakan Sabri ÇELİKYAY

hcelikyay@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
12.07.2017 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51