Mevzuat Komisyonu

Üniversitemizin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar hakkında çalışmalar sürdürerek, görüş bildirmek ve birimlerimizden gelen teklifleri inceleyip değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 07 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı - Komisyon Başkanı
Telefon:

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon:

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 214 57 12

Prof. Dr.
Selda Çağlar

scaglar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

fkarabulut@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Dr. Öğr. Üyesi
Hakan Sabri ÇELİKYAY

hcelikyay@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 71 51