Mevzuat Komisyonu

Üniversitemizin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar hakkında çalışmalar sürdürerek, görüş bildirmek ve birimlerimizden gelen teklifleri inceleyip değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 07 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Selda Çağlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sabri ÇELİKYAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi