Trakya Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Trakya Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitemiz Senatosunun 16 Haziran 2016 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan 22 numaralı kararı ile yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nin 15. maddesi uyarınca kurulmuştur.


Kalite Koordinatörü


Kalite Koordinatörü Yardımcısı


Kalite Koordinatörü Yardımcısı