Trakya Üniversitesi Kalite Komisyonu

Trakya Üniversitesi Kalite Komisyonu, 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin 7 (3) maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 03 numaralı kararı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği