“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 (3) maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 03 nolu kararı ile kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Fakülte (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yüksekokul (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Dr. Öğr. Üyesi
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

Meslek Yüksekokulu (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Prof. Dr.
Ayhan AYTAÇ

aaytac@trakya.edu.tr 

Merkez Müdürü (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1220

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Prof. Dr.
Tammam SİPAHİ

tammam@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1552

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Mahmut GÜLER

mahmutguler@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Cevdet KILIÇ

cevdetkilic@trakya.edu.tr 

Genel Sekreter V. (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022

Hast. Başmüdürü
Ahmet SEZGİN

ahmetsezgin@trakya.edu.tr 

Genel Sekreter Yrd. V. (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 113

Strateji Geliştirme D. Bşk.
Aydın DÖNMEZ

aydind@trakya.edu.tr 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2022
Telefon: 0 (284) 223 42 27 / 1201


Muhammed İkbal BALKİS

mikbalbalkis@trakya.edu.tr 

Öğrenci Temsilcisi (Üye)
10.01.2020 - 10.01.2021