İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 04.10.2000 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan 6/d nolu kararı ile kurulmuş bulunan komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışında görevlendirilecek araştırma görevlilerinin durumlarını incelemek ve yurtdışı görev süresi uzatılacak araştırma görevlileri hakkında rapor düzenlemek üzere kurulmuştur.)

Prof. Dr. Murat YURTCAN

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Üye

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Tıp Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Üye