Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Başkan
08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Selçuk YURTSEVER

s.yrts@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1216tanert@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021

Prof. Dr.
Şaban AKTAŞ

sabana@trakya.edu.tr 


08.04.2019 - 08.04.2021
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 140