Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Başkan
07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1177

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 113

Prof. Dr.
İlhan ERDOĞAN

ierdogan22@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1147

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Selçuk YURTSEVER

s.yrts@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1216

Prof. Dr.
Taner TİMARCI

tanert@trakya.edu.tr 


07.04.2017 - 07.04.2019
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 2210