Eğitim-Öğretim Komisyonu

Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili konuların Senato’da görüşülüp karar alınmasına esas olmak üzere; birimlerimizden gelen eğitim-öğretim ile ilgili teklifleri inceleyip, değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 04 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Komisyon Başkanı
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Berkan DEMİRAL

berkandemiral@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1332

Prof. Dr.
Ayşegül ÖZTÜRK

aozturk@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1205

Prof. Dr.
Recep YAĞIZ

recepyagiz@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1230

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Prof. Dr.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
01.10.2019 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209