Edirne Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr.
Çetin Hakan KARADAĞ

hkaradag@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı - Başkan
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Doç. Dr.
Metin BUDAK

metinbudak@trakya.edu.tr 

Başkan Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Doç. Dr.
Metin BUDAK

metinbudak@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Uzman Doktor
Esin SEÇGİN SAYHAN

 

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü
Telefon:

Avukat
Aydın BALKAN

 

Hukuk
Telefon:


Em.Öğr. Sinan SEÇKİN

 

Öğretmen
Telefon: