Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 3. maddesi “Üniversite Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör Yardımcısı, 3 öğretim elemanı (Dekan ve Yüksekokul Müdürleri de olabilir.) ve bir sayman olmak üzere 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Eksiksiz Olarak toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Rektör Yardımcısı
Başkan

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdullah TAŞ

Hastane Başhekimi

Prof. Dr. Recep YAĞIZ

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi