Disiplin Kurulu

Prof. Dr.
ERHAN TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon:

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Filiz Akata

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Prof. Dr.
Yüksel TOPALOĞLU

ytopaloglu@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 214 57 12

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 40 10

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Görevi Uhdesinde)
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 236 27 85

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Ali ÖZTÜRK

ali.ozturk@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı
Telefon:

Prof. Dr.
İsmail Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Nurper ÖZBAR

nurperozbar@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı - Üye
Telefon: 0 (284) 236 04 36

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon:

Prof. Dr.
Abdullah TAŞ

abdullahtas@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Selda Çağlar

scaglar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon: 0 (284) 235 71 51