Diploma Komisyonu

Trakya Üniversitesi Senatosunun 07.12.1995 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 21 nolu kararı gereğince kurulmuş bulunan komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Birimlerimizin Öğrenci diplomalarının, diploma defterlerinin, mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan komisyon )

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye

Prof. Dr. Agâh Sinan ÜNSAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye

Prof. Dr. İrfan Coşkun

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye