Diploma Komisyonu

Trakya Üniversitesi Senatosunun 07.12.1995 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 21 nolu kararı gereğince kurulmuş bulunan komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Birimlerimizin Öğrenci diplomalarının, diploma defterlerinin, mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan komisyon )

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Başkan
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer Demir

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 42

Prof. Dr.
Agâh Sinan ÜNSAR

sinanunsar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon: 0 (284) 235 71 52

Prof. Dr.
İrfan Coşkun

irfancoskun@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon:

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye
Telefon: