Trakya Üniversitesi Senatosunun 07.12.1995 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 21 nolu kararı gereğince kurulmuş bulunan komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(Birimlerimizin Öğrenci diplomalarının, diploma defterlerinin, mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan komisyon )

Prof. Dr.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Agah Sinan ÜNSAR

sinanunsar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 52 / 1226

Prof. Dr.
İrfan COŞKUN

irfancoskun@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)