Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

Prof. Dr.
ERHAN TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör - Komisyon Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı - Komisyon Koordinatörü
Telefon: 0 (284) 226 12 17

Dr. Öğr. Üyesi
Rifat Gürgendereli

rgurgen@trakya.edu.tr 

AKTS/DE ve Dışilişkiler - Erasmus/Farabi/Mevlana/ECTS Kurumsal Koordinatörü
Telefon: 0 (284) 235 95 27

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 28 25

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAMLITEPE

yilmazc@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 28 26

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 95 92

Prof. Dr.
Necdet Süt

nsut@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41

Öğrenci İşl. D. Bşk.
Türker TÜKÜÇ

turkertukuc@trakya.edu.tr 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 05 91

Öğr. Gör.
Ali Rıza ALTAN

arizaaltan@trakya.edu.tr 

Öğretim Görevlisi
Telefon: 0 (284) 235 85 31

Dr. Öğr. Üyesi
Feyza Nazan GÜNDÜZ

feyzanazangunduz@trakya.edu.tr 

Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon: 0 (284) 235 90 28


Sertaç SEVİNÇ

 

Öğrenci Konseyi Başkanı
Telefon: