Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

Prof. Dr. ERHAN TABAKOĞLU

Rektör
Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Rektör Yardımcısı
Komisyon Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli

AKTS/DE ve Dışilişkiler
Erasmus/Farabi/Mevlana/ECTS Kurumsal Koordinatörü

Prof. Dr. Özlem Çetin ERDOĞAN

Fen Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi


Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Necdet Süt

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğrenci İşl. D. Bşk. Türker TÜKÜÇ

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Öğr. Gör. Ali Rıza ALTAN

Öğretim Görevlisi

Sertaç SEVİNÇ

Öğrenci Konseyi Başkanı