Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince; “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu”nda Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından aşağıdaki üyeler seçilmiştir.

(Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri’nden ve Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir.)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU

Rektör Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Necdet Süt

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zafer Koçak

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şaban AKTAŞ

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Andaç ŞAHİN MESUT

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Filiz Umaroğulları

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi