Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince; “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu”nda Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından aşağıdaki üyeler seçilmiştir.

(Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri’nden ve Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir.)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Tammam SİPAHİ

tammam@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Üye)
19.10.2017 - 19.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1552

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (Üye)
19.10.2017 - 19.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Prof. Dr.
Yalçın KAYA

yalcinkaya@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1304

Prof. Dr.
Oğuzhan DOĞANLAR

doganlar@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 76 53 / 1448

Prof. Dr.
Hacı Ali GÜLEÇ

hacialigulec@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1316

Prof. Dr.
Şaban AKTAŞ

sabana@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 140

Prof. Dr.
Agah Sinan ÜNSAR

sinanunsar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 52 / 1226

Prof. Dr.
Zafer KOÇAK

zaferkocak@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1074