Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince; “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu”nda Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından aşağıdaki üyeler seçilmiştir.

(Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri’nden ve Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir.)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Prof. Dr.
Tammam SİPAHİ

tammam@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
19.10.2017 - 19.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1552

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
19.10.2017 - 19.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür
19.10.2017 - 19.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Yalçın KAYA

yalcinkaya@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1304

Prof. Dr.
Oğuzhan DOĞANLAR

doganlar@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
02.09.2016 - 02.09.2020
Telefon: 0 (284) 235 76 53 / 1448hilmitozkir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
02.09.2016 - 02.09.2020