Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Başkan-Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Üye-Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Doç. Dr.
Deniz Mertkan GEZGİN

mertkan@trakya.edu.tr 

Üye-Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1135

Doç. Dr.
Mehmet Bülent SÖNMEZ

mbulentsonmez@trakya.edu.tr 

Üye-Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi
Seda Donat BACIOĞLU

sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr 

Üye-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1300

Öğr. Gör.
Kıvanç ADA

kivancada@trakya.edu.tr 

Üye
Telefon: 0 (284) 223 40 04 / 1404

Öğrenci İşl. D. Bşk.
Türker TÜKÜÇ

turkertukuc@trakya.edu.tr 

Üye-Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 05 91

Bilg.İşl.
Habibe GÖKTAŞ

habibegoktas@trakya.edu.tr 

Komisyon Görevlisi
Telefon: 0 (284) 223 42 10 / 1128