Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk Davet Mektupları gönderim adresi:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

Elektronik posta adresi: arabuluculuk@trakya.edu.tr

Av.
ÖZDEN İPÇİ

ozdenipci@trakya.edu.tr 

Asil Üye
Telefon: 0 (284) 223 55 04

Şube Md.
Çetin KAYA

cetinkaya@trakya.edu.tr 

Asil Üye
Telefon: 0 (284) 223 10 93

Hast. Müdürü
muzaffer tudan

muzaffertudan@trakya.edu.tr 

Asil Üye
Telefon: 0 (284) 235 76 42

Personel D.Bşk.
İlyas İPEK

ilyasipek@trakya.edu.tr 

Yedek Üye
Telefon: 0 (284) 223 42 15

Şube Md.
Çiler DUT

cilerd@trakya.edu.tr 

Yedek Üye
Telefon: 0 (284) 223 42 10