Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Filiz AKATA

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 2834

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1239

Prof. Dr.
Yüksel TOPALOĞLU

ytopaloglu@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1604

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 40 10 / 3281

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Görevi Uhdesinde)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Ali ÖZTÜRK

ali.ozturk@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.
İsmail Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1221

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Görevi Uhdesinde)
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
İrfan Hüseyin ATAKAN

irfanatakan@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1243

Prof. Dr.
Seyfettin DALGIÇ

seyfettindalgic@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 235 92 95 / 1135

Prof. Dr.
Engin BEKSAÇ

bekstrak@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)

Prof. Dr.
Kıymet TUNCA ÇALIYURT

kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Prof. Dr.
Eylem BAYIR

eylembayir@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1215

Prof. Dr.
Özgül EROL

ozgulerol@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 1006

Prof. Dr.
Semiha ÖZTUNA

semihae@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 2213

Prof. Dr.
Sennur AKANSEL

sennurakansel@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 209

Prof. Dr.
Deniz BAYAV

denizbayav@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)

Doç. Dr.
Abdullah Taha İMAMOĞLU

atahaimamoglu@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)

Doç. Dr.
Elvan BAKAR

elvanbakar@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 235 40 10 / 2172

Prof. Dr.
Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

aaltugcilingir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)

Doç. Dr.
İsa SAĞIROĞLU

isasagiroglu@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 236 04 36 / 122

Prof. Dr.
Emel Gönenç GÜLER

emelgguler@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
Telefon: 0 (284) 214 69 12 / 118

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

fkarabulut@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1234

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Doç. Dr.
İbrahim KELAĞA AHMET

ikelagaahmet@trakya.edu.tr 

Balkan Araşırma Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1319

Doç. Dr.
Gökhan ILGAZ

gokhani@trakya.edu.tr 

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1278

Prof. Dr.
Handan KÖKSAL

handankoksal@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Prof. Dr.
Ahmet ATAKİŞİ

aatakisi@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1219

Doç. Dr.
Enver Erdinç DİNÇSOY

erdincdincsoy@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 69 12 / 135

Doç. Dr.
Serhat HÜSEYİN

serchatchousein@trakya.edu.tr 

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekoukulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4406

Dr. Öğr. Üyesi
Barış ÖZKAPI

barisozkapi@trakya.edu.tr 

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 224 02 83 / 1176

Doç. Dr.
Semiha KARTAL

semihak@trakya.edu.tr 

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 105

Prof. Dr.
İrfan COŞKUN

irfancoskun@trakya.edu.tr 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr.
Cenk MISIRLI

cenkm@trakya.edu.tr 

Tunca Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Doç. Dr.
İsmail KILIÇ

ismailk@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1303

Prof. Dr.
Yeşim YEŞİLOĞLU

yesimyesiloglu@trakya.edu.tr 

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 47 56 / 145

Prof. Dr.
Mustafa TAN

mustafatan@trakya.edu.tr 

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr.
Mustafa HATİPLER

mustafahatipler@trakya.edu.tr 

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 225 24 72 / 141

Dr. Öğr. Üyesi
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Doç. Dr.
Süleyman KÖK

koks@trakya.edu.tr 

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1301


Sertaç SEVİNÇ

sertacsevinc@trakya.edu.tr 

T. Ü. Öğrenci Temsilcisi