YÖKAK BAŞKANI BALKAN ÜNİVERSİTELERİNE TÜRKİYE TECRÜBESİNİ ANLATTI

Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısı’nın ilk gününde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Kalite Kontrolü” isimli çalıştayda Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı (YÖKAK) Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Ülkemizdeki kalite ve akreditasyon süreçlerini anlattığı “Uluslararası Akreditasyon” başlıklı konuşmasıyla çalıştaya damga vurdu.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye’de 129 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 206 üniversite; 2.768.955 ön lisans, 4.241.129 lisans, 506.927 yüksek lisans, 9.614 doktora olmak üzere toplamda 7.755.165 öğrencinin ve 155.000 akademik personelin mevcut olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasında 2025 yılında bugün mevcut olan mesleklerin neredeyse yarısının olmayacağına, mesleklerin %75’inin STEM bağlantılı olacağına ve işe alımlarda sosyal zekâ, anlamlandırma, yenilikçi ve uygulanabilir düşünce, kültürler arası iletişim becerisi, yeni medya okur-yazarlığı, tasarımcı ve sayısal düşünce yapısı gibi özelliklerin önem kazanacağına dikkat çekti. 2030 yılına gelindiğinde ise gerek öğrencilerin gerekse akademik camianın öğrenme şekillerinde teknolojinin temel unsur olacağına değinen Prof. Dr. Elmas; uzaktan öğrenme, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi unsurların ön plana çıkacağını belirtti.

Eğitimin ve yükseköğretimin gelecek profilini çizen Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulunun temel sorumlulukları ve görevlerinin kurumsal dış değerlendirme, kurumların akreditasyonunun yetkilendirilmesi, tanınması ve kalite kontrol kültürünün yayılması ve içselleştirilmesi olduğunu, ayrıca bir kurumun kalite kontrol sorumluluğunun önce o kurumun kendisiyle ilişkili olduğunu da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Elmas, akreditasyonun uluslararası iş birliği ve bölgesel iş birliğindeki en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

Çalıştayda Hellenic Bağımsız Kalite Güvence ve Akreditasyon Ajansı (HQA) Başkanı Prof. Pantelis Kyprianos “Avrupa Yükseköğretim Alanında ve Ulusal Kalite Güvence Ajanslarında Akademik Akreditasyon Gereklilikleri” Selanik Aristoteles Üniversitesi Kalite Kontrol Biriminden Dr. Konstantinos Aivazidis ve Alexandra Tzaneraki “Selanik Aristoteles Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Akademik Müfredat ve Araştırmalara Entegrasyonunu İzlemek İçin Öneri” adlı sunumu gerçekleştirdi. Selanik Aristoteles Üniversitesi Avrupa Eğitim Programları Bölüm Başkanı Ioanna Georgiadou’nun yanı sıra Nikos Liolios ve Konstantina Tolia ise “Kalite Mi, Miktar Mı? Kaliteli Öğrenci Hareketliliğini Arttırmanın Yolları, Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği: Yeni Özellikler, Eski Problemler” adlı konuyu ele aldı.

BUA’da Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
Balkan Üniversiteler Birliği 5. Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Selanik Aristoteles Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas ile açılış konuşmaları ile başladı.
Selanik Aristoteles Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında Balkan Üniversiteler Birliğine katılım oranlarına ilişkin sayısal değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Mitkas, Selanik’te gerçekleştirilen toplantıya yoğun bir katılım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mitkas; davetli katılımcılara, bildiri sahiplerine, organizasyon komitesine, BUA Yönetim Kuruluna ve BUA Genel Sekreterliğine teşekkür ederek “Alanında uzman konuşmacılar BUA 2019 Toplantısı’nda aramızda yer almaktadır. Onların tecrübelerinin bizler için yol gösterici olacağını düşünüyorum.” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliğinin gelişmesine katkıda bulunan tüm üyelere ve BUA 5. Toplantısı’nın gerçekleşmesi noktasında emeklerinden ve BUA’nın çizgisini yukarı taşımasından ötürü BUA Dönem Başkanı ve Selanik Aristoteles Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas’a ve toplantıya katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Christides “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Destekçileri Olarak Bölgesel Örgütler: KEİ Meselesi” adlı konuşma gerçekleştirdi. Büyükelçi Christides, KEİ’in uzun zamandır faaliyetlerine devam eden bir örgüt olduğunu, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da düzenlenen zirvede imzalanan bir antlaşmayla kurulduğunu belirtti. Örgütün 20 alt çalışma grubuna sahip olduğunu ve bu grupların yılda bir defa mutlaka bir araya geldiğini belirten Büyükelçi Christides; örgütün KEİ Parlamento Meclisi, KEİ İş Konseyi, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası gibi ilgili organları ve bağlı merkezleri olduğunu ve bu bilgilerin BUA’nın işleyişine dair bazı fikirler verebileceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Başkanı Prof. Dr. Rolf Tarrach ise “Avrupa Üniversitelerinin Sesi” adlı bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tarrach, EUA hakkında bilgiler verdiği sunumunda EUA’nın 48 ülkeden toplam 850 üyesi olduğuna değindi. “EUA’nın temel hedefi; yükseköğretim ve araştırma alanlarında iletişimi kolaylaştırmak, yükseköğretim sektörünün görüşlerini temsil etmek, AB politikalarının geliştirilmesi ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda üniversitelerin sesinin duyulmasını sağlamak, strateji geliştirme, tematik gruplar/odak grupları, etkinlikler ve yayınlar gibi birçok hizmetle üyelerini desteklemektir.” diyen Başkan Prof. Dr. Tarrach, EUA’nın üç temel etkinliği olduğunu belirterek araştırmaların Ulusal Rektörler Konferansı yoluyla ve kurum seviyesinde yapıldığına dikkat çekti.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Üniversitelerin Rolü” adlı konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin farklı ulusal gerçekleri, kalkınma seviyelerini, ulusal politikaları ve öncelikleri de göz önünde bulundurularak gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde uygulanmaya başlandığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Mitkas, üniversitelerin öğretme ve öğrenme, bilimsel araştırma ve halka hizmet gibi eğitimsel misyonlar geliştirme üzerine yoğunlaşmasının gerekliği üzerinde durdu.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (SDSN) Başkanı Nicolaos P.Theodossiou ise “Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı: Zorluklar ve Fırsatlar” adlı konuşmayı yaparak toplantının ana temasına katkı sağladı.

Toplantının öğleden sonraki oturumları ise Balkan Çalışmaları, Avrupa Akademik ve Araştırma Ağları, Araştırma Projeleri ve İş Birliği, Tarım ve Ormancılıkta Modern Yaklaşımlar, Sürdürülebilir Kalkınma, Yükseköğretimde Kalite Kontrolü ve Uluslararası Akreditasyon konu başlıkları altında sunulan bildirilerle devam etti.Haber: Nurgül Sarsılmaz
Editör: Fırat Güngör
Fotoğraflar: Umut Kozakoğlu
Bu içerik 07 Ağustos 2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 273 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, KOSOVA HASAN PRİŞTİNE DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NİN 50. YIL KUTLAMA TÖRENİNE KATILDI

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi’nin daveti üzerine, üniversitenin 50. yıl kutlama törenine katılmak üzere Priştine’ye gitti. Aynı..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLE KOSOVA REZONANCA TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Vizyonunu Balkanlar olarak belirleyen ve bu doğrultuda bölge üniversiteleriyle iş birliğini artırmayı hedefleyen Trakya Üniversitesi, Kosova’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşmasına imza attı. Tüm alanlarda sorumluluk alarak tecrübesi ve bilgisiyle Balkanların gelişimine katkı sunmak ve Türkiye ile Trakya Üniversitesinin etki alanını genişletmek için a..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HEYETİ’NİN PRİŞTİNE TEMASLARI

Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında tüm Balkan ülkeleriyle sürekli yakın temas halinde olan Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova ziyareti kapsamında Priştine’de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Ö..

YENİ KOSOVA CUMHURİYETİ’NDEN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NE BÜYÜK ONUR...

Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosova Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk günden bu yana üniversitenin bölgede hayata geçirdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

24
Şub
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE, CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE, “YETENEK HER YERDE” KARİYER FUARI…

Trakya Üniversitesi Bölgede Büyük Ses Getirecek Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor. Gelişen dünyaya ayak uydurarak eğitim, bilim, teknik ve teknoloji alanındaki global yenilikleri yakından takip etmeyi amaçlayan Trakya Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Öğrencilerine iyi bir üniversite eğitimi ve kariyer fırsatı sunmak iç..