TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP DİPLOMASINA AVRUPA VİZESİ

Trakya Üniversitesi, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen 39 üniversiteden biri oldu. Yükseköğretim alanında yaşanan bu gelişmeyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine Avrupa kapıları açıldı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Tıp eğitiminde kalitesini uluslararası standartlarda kanıtlayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, uluslararası alanda önemli bir kazanıma daha imza attı. Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi ile yeterlilik almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına alınan Trakya Üniversitesi “Tıp Lisans” programına böylece Avrupa vizesi çıkmış oldu.

Trakya Üniversitesi Tıp Diploması

Türkiye genelinde veri tabanına girmeye hak kazanan 39 üniversiteden biri olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alacak.

Böylece programdan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Trakya Üniversitesi bu gelişmeyle birlikte Türkiye’de tıp fakültesi bulunan 123 üniversite arasında bu alanda veri tabanına girmeyi başaran 25 üniversiteden biri oldu.

Türk Yükseköğretiminde Bir İlk Gerçekleşti

TYÇ Kurulu, 21 Aralık 2021'de ilk kez 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirilmesine karar verdi. TYÇ'ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna sunuldu.

YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.

TYÇ ile AYÇ Logolu Diplomalar Ne Tür İmtiyazlar Sağlayacak?

Türkiye'deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.

AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak.

AYÇ'ye Hangi Ülkeler Dâhil?

AB üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre yer alıyor.

TYÇ ile AYÇ logosunu kullanacak olan diploma programlarına https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinAciklamasi/2021/tyc-ve-ayc-logosunu-kullanacak-diploma-programlari.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 30.12.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 3561 kez okundu.