TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞR. GÖR. DR. COŞKUN DOĞAN’IN “TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ KURAMDAN UYGULAMAYA” KİTABI YAYIMLANDI

Çeviri, çokkültürlülük, düzensiz göç gibi konularda ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın hazırladığı “Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya” isimli kitap Sakarya Yayıncılık tarafından yayımlandı. Toplum tercümanlığının Türkiye’de var olan gerekliliğinin Edirne özelinde “Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı” ilişkisini göstermesi açısından oldukça önem taşıyan kitap, düzensiz göç ve çokkültürlülük gibi kavramları da toplum tercümanlığı açısından irdeliyor.

Kuramsal olarak “Toplumbilim Odaklı” çalışmalardan hareketle; çeviri alanında toplumsal yaklaşımların özgün bir alan olarak ortaya çıkmasının yanı sıra “Kültürel Norm Odaklı” yaklaşımların çeviri kültür ilişkisi açısından irdelendiği kitapta özellikle “Düzensiz Göç” ve “Çokkültürlülük” bağlamında “Toplum Tercümanlığı” konularının uygulama alanı açısından üstlendiği roller ele alınıyor.

Avrupa’ya gerçekleştirilen göçün önemli noktalarından biri olan Edirne’nin il özelinde “Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı” ilişkisini akademik olarak göstermesi açısından da büyük önem taşıyan çalışma, bu alanda yapılacak sonraki çalışmalara katkı sağlaması amacıyla “Edirne Özelinde Düzensiz Göçmenlerin Tercümanlık Boyutunda Sorunları ve Çözümünde Toplum Tercümanlığının Rolü” adlı doktora tezinden üretildi. Çalışmasında, Türkiye’de toplum tercümanlığı konusundaki ihtiyacı vurgulayan ve küreselleşen dünyada uluslararası yaşanan nüfus hareketliliğinin beraberinde siyasi, ekonomik, dini, sosyal ve kültürel sorunlar doğurduğu gerçeğinden yola çıkarak dilsel sorunların aşılması gerekliliğini dile getiren Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan, “Dil sorunları olan bireylerin insan hakları bağlamında kamu hizmetleri alabilmeleri için, dilsel iletişimi toplum tercümanlarının sağlaması gerekmektedir.” diyerek sosyo-kültürel bağlamda özel bir çeviri eğitimi alınmasını gerektiren “Toplum Tercümanlığı” konusunun Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde ders müfredatlarına konulması ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu alanda eğitim alan toplum tercümanlarının istihdam edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan, “Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya” isimli çalışmasında ayrıca farklı coğrafyalara göç yoluyla gelen bireylerin gereksinimlerini karşılama istekleri ve yaşamak zorunda oldukları ülkelerde kamu kurumlarından eşit hizmet alımı için dilsel sorunlarını aşmaları gerekliliğini de kapsamlı bir araştırmayla çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu içerik 14 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 320 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, KOSOVA HASAN PRİŞTİNE DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NİN 50. YIL KUTLAMA TÖRENİNE KATILDI

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi’nin daveti üzerine, üniversitenin 50. yıl kutlama törenine katılmak üzere Priştine’ye gitti. Aynı..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLE KOSOVA REZONANCA TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Vizyonunu Balkanlar olarak belirleyen ve bu doğrultuda bölge üniversiteleriyle iş birliğini artırmayı hedefleyen Trakya Üniversitesi, Kosova’nın en önemli sağlık kuruluşlarından Rezonanca Tıp Bilimleri Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşmasına imza attı. Tüm alanlarda sorumluluk alarak tecrübesi ve bilgisiyle Balkanların gelişimine katkı sunmak ve Türkiye ile Trakya Üniversitesinin etki alanını genişletmek için a..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HEYETİ’NİN PRİŞTİNE TEMASLARI

Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında tüm Balkan ülkeleriyle sürekli yakın temas halinde olan Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova ziyareti kapsamında Priştine’de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Ö..

YENİ KOSOVA CUMHURİYETİ’NDEN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NE BÜYÜK ONUR...

Kosova Yerel Yönetim Bakanı Emili Rexhepi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, Kosova Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk günden bu yana üniversitenin bölgede hayata geçirdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

24
Şub
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE, CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE, “YETENEK HER YERDE” KARİYER FUARI…

Trakya Üniversitesi Bölgede Büyük Ses Getirecek Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor. Gelişen dünyaya ayak uydurarak eğitim, bilim, teknik ve teknoloji alanındaki global yenilikleri yakından takip etmeyi amaçlayan Trakya Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Öğrencilerine iyi bir üniversite eğitimi ve kariyer fırsatı sunmak iç..