UNESCO KALİTELİ EĞİTİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM KÜRSÜSÜ, DİSİPLİNLEARASI VE TEMATİK ARAŞTIRMA GRUPLARI İLE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan “UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü”nde, Disiplinlerarası ve Tematik Araştırma Grupları oluşturuldu.

Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kendi çalışma alanında dünyada üçüncü, Türkiye’de ise ilk ve tek olma özelliği taşıyan UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin 15. UNESCO Kürsüsü olma özelliğini taşıyan UNESCO Chair of Qality Education & Digital Transformation (Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü), Disiplinlerarası ve Tematik Araştırma Grupları ile bir ilki gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü bünyesinde kurulan Disiplinlerarası ve Tematik Araştırma Grupları ile farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek ortaklaşa gerçekleştirilebilecek akademik çalışmaların ve projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Mart 2022’de temelleri atılan ve Ekim 2022 itibarı ile ön çalışmaları tamamlanan Interdisciplinary Collaboration Team (ICT) – Disiplinlerarası İş Birliği Takımları için Trakya Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan 60 akademisyenin yanı sıra Kırklareli Üniversitesinden 2 ve Başkent Üniversitesinden 4 akademisyen başvuruda bulundu.

Başvurular sonucu UNESCO Kürsüsü altında yapılan yatay gruplama (farklı disiplinler) ile 6 Disiplinlerarası Araştırma Takımı kurularak bilimsel araştırma ve proje geliştirme süreçlerine ivme kazandıracak disiplinlerarası bir çalışma anlayışının ve uygulamasının temelleri oluşturuldu.

Başvurular kapsamında ayrıca uzmanlık alanlarına göre dikey eksende (benzer çalışma ve ilgi alanlarına göre) gruplar oluşturularak Tematik Araştırma Grupları belirlendi. Belirli bir ilgi ya da araştırma alanına yönelik aynı ya da farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek, ortak belirlenen tematik alanlar üzerinde bilimsel ve proje temelli araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması amacıyla 15 Tematik Araştırma Grubu oluşturuldu.

Akademisyenler, katkı verebileceklerini düşündükleri bir veya birden fazla tematik araştırma grubu içerisinde görev aldı.

UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü Disiplinlerarası Çalışma ve Araştırma Grupları için Balkan Kongre Merkezi’nde bir de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

UNESCO Quality Education & Digital Transformation Kürsüsü kapsamında oluşturulan tematik araştırma grupları şu şekilde sıralandı:

1. Social Inclusion and Active Citizenship Research Group – Sosyal Katılım ve Aktif Vatandaşlık Araştırma Grubu

2. Innovative Pedagogy Research Group – Yenilikçi Pedagojik Araştırmalar Grubu

3. Green Future and Sustainable Development Research Group – Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Grubu

4. Innovation & Entrepreneurship Research Group – Inovasyon ve Girişimcilik Araştırmaları Grubu

5. Innovative Technologies Research Group – Yenilikçi Teknolojiler Araştırma Grubu

6. Creativity & Leadership Research Group – Yaratıcılık ve Liderlik Araştırmaları Grubu

7. Mental Health & Well-Being Research Group – Mental Sağlık ve Refah Araştırmaları Grubu

8. Nature & Ecology Research Group – Doğa ve Ekoloji Araştırmaları Grubu

9. Language Development & Communication Research Group – Dil Gelişimi & İletişim Araştırmaları Grubu

10. Futurustic Medicine Research Group – Geleceksel Tıp Araştırmaları Grubu

11. Big Data & Statistics Research Group – Büyük Veri & İstatistik Araştırmaları Grubu

12. Economy & Business Research Group – Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Grubu

13. Arts, Science & Literature Research Group – Sanat, Bilim ve Edebiyat Araştırmaları

14. Academic Integrity & Publishing Research Group – Akademik Etik ve Yayıncılık Araştırmaları Grubu

15. Political Science, International Politics and Governance Research Group – Siyasal Bilimler, Uluslararası Politika ve Yönetişim Araştırmaları Grubu

Kürsü başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz yaptığı açıklamada Disiplinerarası Araştırma Takımları ve Tematik Araştırma Gruplarının çalışmalarının, yakın zamanda kendi aralarında yapacakları bireysel toplantılar ile başlayacağını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz ayrıca araştırma gruplarının web portallarının geliştirilmesi sürecinin devam ettiğini söyleyerek, “En kısa sürede erişime açılacak platformlar ile tematik araştırma gruplarımıza ve çalışmalarına erişim daha kolay olacaktır.” dedi.

Trakya Üniversitesi UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsünün çalışmaları hakkında soru ve görüşleriniz için unichair@trakya.edu.tr ya da erdemdemiroz@trakya.edu.tr adresine e-mail atılabilirsiniz. Çalışmalara destek olmak ya da takımlarda ve/veya gruplarda yer almak için https://unichair.trakya.edu.tr/forms/thematic-research-groups/?preview=true adresindeki katılım formunu doldurabilirsiniz.


Bu içerik 22.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 179 kez okundu.