TÜBİTAK 4008 DOĞA FARKINDALIĞINA YOLCULUK PROJESİ

TÜBİTAK 4008 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 68 projeye destek vermeye karar verdi. Bu program, özel gereksinimli bireylerin topluma daha iyi katılımını ve kapsayıcı bir toplumun inşasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Özel gereksinimli bireyler, toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bireylerin topluma tam anlamıyla katılabilmeleri için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam gibi alanlarda destekleyici politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Güner’in yöneticiliğini yaptığı "Doğa Farkındalığına Yolculuk" başlıklı 4008 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen 68 projeden biri olmuştur. Projenin temel amacı, özel eğitim alanında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik doğa ve bilim temelli bir eğitim sağlamaktır. Projenin öncelikli hedefi, özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle etkileşim içinde olmalarını teşvik etmek, öğrenmeyi desteklemek ve bu alanda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında güçlü bir işbirliği oluşturmaktır.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye https://dogafarkindaliginayolculuk.wordpress.com/ adresinden ulaşılabilir.

Bu içerik 10.06.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 257 kez okundu.