TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE “OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GEÇMİŞ, ŞİMDİ, GELECEK” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “Okul Öncesi Eğitimde Geçmiş, Şimdi, Gelecek “ paneli düzenlendi.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda “Okul Öncesi Eğitimde Geçmiş, Şimdi, Gelecek” Paneli gerçekleştirildi. Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu’nun moderatörlüğünü, Arş. Gör. Bahar Dağ’ın sunuculuğunu üstlendiği panelde Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan “Geçmişten Günümüze Eğitimde Çocuk”, Doç. Dr. Şenay Bulut Pedük “Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk Hakları”, Doç. Dr. Ezgi Akşin Yavuz “Cumhuriyet Çocukları Yetişiyor: Okul Öncesi Eğitim Programları”, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dereli tarafından “Türk Eğitim Sisteminde Geçmişten Günümüze Üstün Yeteneklilerin Eğitimi için Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar”, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Burak “Özel Gereksinime Prososyal Bakış”, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Günşen “Kil Tabletlerden Dijital Tabletlere Doğru Çocuk” ve Dr .Öğr. Üyesi Özlem Dönmez “Dünden Bugüne Çocuk, Aile ve Toplumdaki Değişim ve Dönüşümler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Panele Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Erhan Vatansever ve Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bu içerik 21.11.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 210 kez okundu.