TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE BALKAN ARAŞTIRMALARININ GÜNCEL MESELELERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından “Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri” konulu çevrim içi bir çalıştay gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, Türkiye’deki 10 üniversiteden Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri ile Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyelerini bir araya getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen çalıştaya Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Meryem Kaçan Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Aşkın Koyuncu, Kırklareli Üniversitesinden Dr. Nevin Türker Yıldız, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Doç. Dr. Beycan Hocaoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Sezai Öztaş, Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci ve İstanbul Rumeli Üniversitesinden Erdem Eren ile Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeleri Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Turan, Milli Savunma Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Kayapınar, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Nilüfer Erdem, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ve Marmara Üniversitesinden Dr. Neval Konuk katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalıştay açılışında yaptığı konuşmada Trakya Üniversitesinin Balkanlarda marka olma yolunda etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırdığına dikkat çekerek, Türkiye’de ihtisas alanı Balkanlar olan tek enstitünün üniversiteleri çatısı altında olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Balkan Araştırma Enstitüsünün, Trakya Üniversitesinin Balkanlar misyonu ve vizyonu doğrultusunda önemli işlere imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu şu bilgilere yer verdi: “Trakya Üniversitesi, Balkanlar odaklı çalışmaları ile Türkiye’deki en önemli eğitim kurumlarının başında geliyor. Balkan araştırmaları alanında ülkemizde tek olan enstitümüzün etkinlik alanını genişletmesi ve gelişime liderlik edecek projeler üretmesi için çalışıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak bu alanda güçlü olan akademik yapımızı ilerleyen süreçte daha da geliştirecek ve genişletecek adımlar atıyoruz. Üniversitemiz adına Balkan ülkelerinde Balkan Çalışmaları alanında lisansüstü eğitim gören ve bulundukları ülkelerin dilini öğrenen öğrencilerimiz var. Onların eğitimlerini tamamlayarak dönmelerinin ardından Balkan Araştırma Enstitümüz daha güçlü bir yapıya sahip olacak. Enstitümüz bünyesinde ayrıca Türkiye’de Balkanları çalışan alanında yetkinliği kanıtlanmış akademisyenlerden faydalanmak ve onlardan fikir almak amacıyla oluşturulmuş bir Danışma Kurulumuz var. Akademisyenlerimiz, görüş ve önerileri ile bu anlamda bugün bizlere ışık tutacak çok değerli bilgiler paylaşacak. Çalıştayımıza katılım ve katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum.”

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeleri, Balkan araştırmaları ile ilgili pek çok konuda görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştayda alanında uzman akademisyenler tarafından Türkiye’de Balkan araştırmalarının durumu, Balkan araştırmalarında karşılaşılan zorluklar, Türk tarih yazımında Balkan araştırmalarının problemleri, Balkonolojinin Üniversitelerarası Kurul’da doçentlik uzmanlık alanı olarak tanınması, uzman yetiştirmenin önemi, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ilgili akademik kurumlarla iş birliği imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesi ile Balkan çalışmalarında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünün rolü ve geleceğe yönelik atılabilecek müşterek adımlar ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayda Balkanları ilgilendiren konularda akademik yayınlara ağırlık verilmesi, Balkanların jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik boyutunun daha fazla anlatılması ve ortak toplantılar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi ile halk bilimi ve folklor konularında çalışmalar yapılması konularında mutabık kalındı.

Balkan araştırmaları ile ilgili konuların ve geleceğe yönelik adımların tartışıldığı görüşmede ayrıca, Balkanlardan Türkiye’ye aktarılan kültürel değerleri ele alan çalışmalar yapılması, bölgeyle ilgili çekilmiş belgesellerin arşivinin oluşturulması ve Türkiye’de Balkanlar üzerine çalışma yapan kuruluşların tespit edilmesi yönünde öneriler paylaşıldı.


Bu içerik 26.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 449 kez okundu.