TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PROJESİNE ULUSLARARASI ALANDA PATENT

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz’ın buluş sahibi olduğu “Device Used In The Implementation of Laparoscopic Hydatid Cyst Operations” (Laparoskopik Hidatik Kist Ameliyatlarının Uygulanmasını Sağlayan Cihaz) başlıklı çalışma, Amerikan Patent Enstitüsü’nden patent almayı başardı. 

Genellikle açık olarak yapılan kist hidatik ameliyatlarını laparoskopik olarak yapmaya imkân veren cihaza verilen patent sayesinde, Trakya Üniversitesi’nin hak sahibi olduğu ilk Amerikan Patenti alınmış oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz, “Laparoskopik kist hidatik operasyonlarında, kist içeriğini güvenli şekilde boşaltmaya yönelik sanayileşmiş bir ürün günümüzde halen bulunmuyordu. Operasyonun uygulamasını güvenli hale getirirken aynı zamanda kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız cihazın yaygınlaşması halinde, kist hidatik operasyonlarında laparoskopik yöntem açık cerrahinin yerini alabilir. Laparoskopik ameliyatlar sonrası cerrahi yara enfeksiyon riski azaltılır, daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilir. Aynı zamanda hastanede kalma süresi kısalır ve erken iyileşme sayesinde iş gücü kaybı da en aza iner. Buluşun, ilerleyen dönemlerde laparoskopik cerrahiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlk olarak 2015 yılında patent başvurusunu yaptığımız cihazımızın, 2019 yılında hak sahipliğini üniversitemize devretmiştik. Aynı zamanda KOSGEB desteği ile prototipini ürettik. Bu cihazın Amerikan Patent Enstitüsü tarafından patent alması gurur verici.” dedi.
Bu içerik 18.08.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 617 kez okundu.