TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında “Eğiticilerin Eğitimi” programı düzenledi. Programa, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Kişilerarası İletişim Becerileri” başlıklı program açılışında bir konuşma gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, kurum içi sözlü ve yazılı iletişim uygulamalarının etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir seminer düzenlediklerini ifade ederek, Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, kişilerarası iletişim becerileri, iletişim, problem çözme yöntemleri gibi konularda bilgiler vererek, kişilerarası iletişimi etkileyen konulara dikkat çekti. Sunumunda iletişimin bireysel – psikolojik ve toplumsal işlevlerine, iletişimin öğelerine, iletişimi engelleyen faktörlere değinen Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, etkili iletişim için gerekli davranış yöntemleri üzerinde durarak örnekler sundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu’nun Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.


Bu içerik 02.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 205 kez okundu.