SOFYA ST. KLİMENT OHRİDSKİ ÜNİVERSİTESİNDEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ZİYARET

Bulgaristan Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Milena Yordanova ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Irina Saraivanova, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Araboğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Kılıç, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Hülya Uzuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Öztürk, Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Nadezhda Vasileva ile Arş. Gör. Serkan Cömertel de yer aldı.

Fakülteler arası iş birliğinin konuşulduğu ziyarette, Trakya Üniversitesi ve Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık bölümleri arasında müşterek bir yüksek lisans programının açılması konusu ele alındı. Trakya Üniversitesinin yürütücü olacağı, iki üniversiteden öğretim elemanlarının yer alacağı, derslerin bir dönem Trakya Üniversitesinde bir dönem Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde okutulacağı bir programın hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması ve çalışmaların nihai aşamaya getirilerek iki üniversite rektörlerine arz edilmesi kararlaştırıldı. Bunlarla birlikte görüşmelerde iki üniversitede faaliyet gösteren Mütercim ve Tercümanlık bölümleri arasında ERASMUS anlaşması yapılması, bu kapsamda öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin arttırılması, yanı sıra öğrencilerin dil öğrenimlerini kolaylaştırmak için Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Trakya Üniversitesine; Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı öğrencilerinin ise Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesine yaz okulu programları ile gönderilmeleri konuları konuşuldu. Her iki üniversite arasında daha önceden var olan kısa süreli öğretim elemanı değişimlerinin önemli olduğu, bunun devam ettirilmesi gerektiği, bu değişimlerin iki üniversite arasındaki yakınlığı ve iş birliğini arttıracağı, öğretim elemanlarının birbirini daha iyi tanımalarını sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca iki üniversite arasında sempozyum başta olmak üzere ortak bilimsel etkinlikler düzenlenebileceği ifade edildi.

Bu içerik 05.06.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 307 kez okundu.