REKTÖR PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN AKADEMİK KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Didem Tuncay, Dr. Öğr. Üyesi Cem Canan, bölüm başkanları ve akademisyenler hazır bulundu.

Toplantının açılışında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, yapılan çalışmalar, stratejik hedefler, kalite çalışmaları, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bir sunum yaparak bilgiler verdi.

Sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması açısından meslek yüksekokullarının çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversite-sanayi iş birlikleri ve 3+1 İşyeri Uygulama Eğitimleri gibi adımlarla öğrencilerimizin bilgi, beceri ve tecrübelerine önemli katkılar sağlıyor, onları daha mezun olmadan iş dünyası ile bir araya getiriyoruz. Bu noktada, meslek yüksekokullarında mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinde somut ve güçlü adımlar atılması noktasında değerli hocalarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki hocalarımızın bu konudaki gayret ve çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Diğer taraftan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun, Mühendislik Fakültemizle aynı kampüsü paylaşmasının da hem disiplinlerarası etkileşim hem de üretkenlik açısından çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum.” dedi.

Öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yüksekokul bünyesindeki atölye ve laboratuvarları gezerek, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Bu içerik 16.03.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 617 kez okundu.