DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MÜMİN İSOV’UN YENİ KİTABI YAYIMLANDI

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mümin İsov’un “The Most Different Neighbour: The Image of the Ottomans (Turks) and the Ottoman Empire (Turkey) in Bulgarian Textbooks on History in the Second Half of the Twentieth Century - En Farklı Komşu: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Bulgar Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) ve Osmanlılar (Türkler) İmajı) adlı eseri The Isis Press adlı uluslararası yayınevinden yayımlandı.

Kitap hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Mümin İsov, Bulgaristan’daki Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye ve Osmanlılar/Türkler imajının inşasında okul ortamı, akademik söylem ve propaganda arasındaki etkileşime odaklanmaktadır. Bulgaristan, en büyük Türk etnik azınlığına sahip Balkan devletidir ve bu azınlık, bazı dönemlerde, özellikle 1980’lerde, Komünist rejimin asimilasyon baskısına maruz kalmıştır. Aynı zamanda nüfusun yaklaşık onda birini oluşturan ülkedeki Türk ve Müslüman topluluk, günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu’na dair tarihî miras tartışmalarının da simgesi durumundadır. Bulgaristan’da sıklıkla bu konu, siyasî ortamda tartışma alanına dönüşme özelliğine sahiptir ve bu söylem, özellikle komünizm döneminde (1940’lardan 1980’lere) büyük ölçüde devlet eğitim sisteminin güçlü etkisiyle inşa edilmiştir. Bu durum günümüzde de kökten değişen siyasî ortama ve hızlı aktarım yapılan bilgi dünyasına rağmen büyük ölçüde varlığını sürdürmektedir.

Mümin İsov’un araştırması, arşiv malzemeleri de dâhil olmak üzere zengin kaynaklara ve komünizm yıllarına ve demokrasiye geçiş sürecine ait bilim ve ideoloji açıdan Bulgar pedagojisi, tarih ve etnografyası, Türkoloji, Osmanlı ve Balkan araştırmaları alanının en etkin yazarlarının çalışmalarına dayanmaktadır.


Bu içerik 27.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 303 kez okundu.