Yeterlilikler Çerçevesi Alt Komisyonu

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V. (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye)
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Prof. Dr.
Tahir ALTINBALIK

tahira@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1002

Yrd. Doç. Dr.
Birol YİĞİT

birolyigit@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1274