Prof.Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof.Dr.
Cem UZUN

cemuzun@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4804

Prof.Dr.
Mümin ŞAHİN

mumins@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1410

Prof.Dr.
Osman N. HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof.Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof.Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.
Rıdvan CANIM

ridvancanim@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1603

Prof.Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1126

Prof.Dr.
Okan ÇALIYURT

caliyurt@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 150

Prof.Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof.Dr.
Ali Kemal ÖZDEMİR

akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 112

Prof.Dr.
Cem UZUN

cemuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4804

Prof.Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.
Mümin ŞAHİN

mumins@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1410

Prof.Dr.
Cevdet KILIÇ

cevdetkilic@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekan. V.

Prof.Dr.
Zeki HOŞCOŞKUN

zekihoscoskun@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
28.05.2015 - 28.05.2018

Prof.Dr.
Selim KARA

skara@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
22.10.2015 - 22.10.2018
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1143

Prof.Dr.
Engin BEKSAÇ

bekstrak@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
27.03.2016 - 27.03.2019

Prof.Dr.
Sibel TURAN

sturan@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
09.01.2015 - 09.01.2018
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1306

Doç.Dr.
Mukadder Seyhan YÜCEL

mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
24.04.2015 - 24.04.2018

Doç.Dr.
Özgül EROL

ozgulerol@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
28.04.2016 - 28.04.2019
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 1006

Prof.Dr.
Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

azeynepkatnas@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
25.05.2016 - 25.05.2019
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1021

Doç.Dr.
Sennur AKANSEL

sennurakansel@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
24.02.2017 - 24.02.2020
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 209

Yrd.Doç.Dr.
Ö.Gökhan TEMİZEL

ogokhantemizel@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
01.06.2016 - 01.06.2019
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 184

Yrd.Doç.Dr.
Abdullah Taha İMAMOĞLU

atahaimamoglu@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
27.05.2015 - 27.05.2018

Doç.Dr.
Elvan BAKAR

elvanbakar@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
10.10.2016 - 10.10.2019
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 114

Doç.Dr.
Ahmet Altuğ ÇİLİNGİR

aaltugcilingir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi (Temsilci Üye)
13.05.2015 - 13.05.2018

Prof.Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1177

Prof.Dr.
Tammam SİPAHİ

tammam@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1552

Yrd.Doç.Dr.
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Yrd.Doç.Dr.
Bülent AKYAY

bulentakyay@trakya.edu.tr 

Balkan Araşırma Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 34 58 / 143

Yrd.Doç.Dr.
Özcan AYGÜN

ozcanaygun@trakya.edu.tr 

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1614

Prof.Dr.
Hakan TUNA

hakantuna@trakya.edu.tr 

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4717

Prof.Dr.
Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1221

Doç.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Devlet Konservatuvarı Müdür V.

Prof.Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Doç.Dr.
Adil OĞUZHAN

adiloguzhan@trakya.edu.tr 

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1119

Yrd.Doç.Dr.
E. Erdinç DİNÇSOY

erdincdincsoy@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
06.07.2017 - 06.07.2020
Telefon: 0 (284) 214 69 12 / 118

Prof.Dr.
Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

drdagdeviren@trakya.edu.tr 

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekoukulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 236 76 41 / 1461

Yrd.Doç.Dr.
Barış ÖZKAPI

barisozkapi@trakya.edu.tr 

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 224 02 83 / 1176

Yrd.Doç.Dr.
Semiha KARTAL

semihak@trakya.edu.tr 

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 105

Yrd.Doç.Dr.
Erdoğan BULUT

erdoganbulut@trakya.edu.tr 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 213 30 42

Yrd.Doç.Dr.
Cenk MISIRLI

cenkm@trakya.edu.tr 

Tunca Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Yrd.Doç.Dr.
İsmail KILIÇ

ismailk@trakya.edu.tr 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1303

Prof.Dr.
Yeşim YEŞİLOĞLU

yesimyesiloglu@trakya.edu.tr 

Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 214 47 56 / 111

Doç.Dr.
Ayhan AYTAÇ

aaytac@trakya.edu.tr 

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1220

Yrd.Doç.Dr.
Mustafa HATİPLER

mustafahatipler@trakya.edu.tr 

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Yrd.Doç.Dr.
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Yrd.Doç.Dr.
Süleyman KÖK

koks@trakya.edu.tr 

Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon: 0 (284) 226 12 18 / 1301