Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu

Prof.Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Başkan
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1126

Prof.Dr.
Rıdvan CANIM

ridvancanim@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1603

Prof.Dr.
Yüksel BAYRAK

yukselbayrak@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1202

Prof.Dr.
Deniz BAYAV

denizbayav@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020

Doç.Dr.
Yılmaz ÇAKICI

yilmazcakici@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1207

Yrd.Doç.Dr.
Ayşegül KILIÇ

aysegulkilic@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 34 58 / 130

Yrd.Doç.Dr.
Emre ATILGAN

emreatilgan@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 2003

Yrd.Doç.Dr.
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Yrd.Doç.Dr.
Özcan AYGÜN

ozcanaygun@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1614

Yrd.Doç.Dr.
Esma MIHLAYANLAR

emihlayanlar@trakya.edu.tr 

Üye
02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 152