Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof.Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Başkan
19.09.2016 - 19.09.2018
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1177

Prof.Dr.
Taner TIMARCI

tanert@trakya.edu.tr 


19.09.2016 - 19.09.2018
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 2210

Prof.Dr.
Selçuk YURTSEVER

s.yrts@trakya.edu.tr 


19.09.2016 - 19.09.2018
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1216

Prof.Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 


19.09.2016 - 19.09.2018
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1000

Prof.Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 


19.09.2016 - 19.09.2018
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209