Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör (BEK Başkanı)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Doç. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

AKTS/DE ve Dışilişkiler- Erasmus/Farabi/Mevlana/ECTS Kurumsal Koordinatörü
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1251

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 01 80 / 113

Prof. Dr.
Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

drdagdeviren@trakya.edu.tr 

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekoukulu Müdür V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 236 76 41 / 1461

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632ozsaygili@trakya.edu.tr 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Dr. Müh.
Selçuk YAZAR

selcukyazar@trakya.edu.tr 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 85 31

Şef
Feyza Nazan GÜNDÜZ

feyzanazangunduz@trakya.edu.tr 

Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon: 0 (284) 223 42 10 / 1430