2547 Sayılı Kanunun 53-c 2 Maddesinin (d), (f) Fıkraları Uyarınca, Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri Hakkında Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Karar vermeye Yetkili Kurul

(1) yıl süre ile görev yapacak olan “Kurul”un aşağıda açık kimlikleri belirtilen Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Prof. Dr.
Filiz AKATA

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V. (Başkan)
12.11.2021 - 12.11.2022
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 2834

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi (Üye)
12.11.2021 - 12.11.2022

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. (Üye)
12.11.2021 - 12.11.2022
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekan V. (Yedek Üye)
12.11.2021 - 12.11.2022
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415