2547 Sayılı Kanunun 53-c 2 Maddesinin (d), (f) Fıkraları Uyarınca, Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri Hakkında Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Karar vermeye Yetkili Kurul

(1) yıl süre ile görev yapacak olan “Kurul”un aşağıda açık kimlikleri belirtilen Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı (Başkan)
28.10.2020 - 28.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)
28.10.2020 - 28.10.2021

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye)
28.10.2020 - 28.10.2021
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof. Dr.
Ali Kemal ÖZDEMİR

akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Yedek Üye)
28.10.2020 - 28.10.2021
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 112