Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Başkan
10.01.2020 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Daniş BAYKAN

danisbaykan@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1211

Prof. Dr.
Cem ÇUHADAR

cemcuhadar@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2021
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1159

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Prof. Dr.
Hakkı Mevlüt ÖZCAN

hmevlutozcan@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1245

Doç. Dr.
Emre ATILGAN

emreatilgan@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 213 30 42 / 2008

Doç. Dr.
Esma MIHLAYANLAR

emihlayanlar@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 152

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşegül KILIÇ

aysegulkilic@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 235 34 58 / 129

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Doç. Dr.
Gökhan ILGAZ

gokhani@trakya.edu.tr 

(Üye)
10.01.2021 - 10.01.2023
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1278