RSS | Trakya Üniversitesi Rektörlüğü | T.C. Trakya Üniversitesi http://www.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü - RSS Fri, 27 Apr 18 02:03:32 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 21.12.2018 ... KARDİYOONKOLOJİDE YENİLİKLER https://www.trakya.edu.tr/news/kardiyoonkolojide--yenilikler https://www.trakya.edu.tr/news/kardiyoonkolojide--yenilikler 01.11.2018 ... 1. ULUSLARARASI OSMANLI İZLERİ SEMPOZYUMU: SARAYLAR https://www.trakya.edu.tr/news/1--uluslararasi-osmanli-izleri-sempozyumu---saraylar https://www.trakya.edu.tr/news/1--uluslararasi-osmanli-izleri-sempozyumu---saraylar 13.10.2018 ... KRONİK HASTALIKLAR VE TROMBOZ https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve--tromboz https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve--tromboz 29.09.2018 ... DÜNYA KALP GÜNÜ https://www.trakya.edu.tr/news/dunya-kalp--gunu https://www.trakya.edu.tr/news/dunya-kalp--gunu 22.09.2018 ... KRONİK HASTALIKLAR VE KALP YETERSİZLİĞİ https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-kalp--yetersizligi https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-kalp--yetersizligi 17.09.2018 ... 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS https://www.trakya.edu.tr/news/1st-international-balkan--chemistry-congress https://www.trakya.edu.tr/news/1st-international-balkan--chemistry-congress 12.09.2018 ... 6. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU-ITTES 2018 https://www.trakya.edu.tr/news/6--uluslararasi-ogretim-teknolojileri--ve-ogretmen-egitimi-sempozyumu-ittes-2018 https://www.trakya.edu.tr/news/6--uluslararasi-ogretim-teknolojileri--ve-ogretmen-egitimi-sempozyumu-ittes-2018 06.09.2018 ... 13. ULUSLARARASI BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ https://www.trakya.edu.tr/news/13--uluslararasi-balkan-egitim--ve-bilim-kongresi https://www.trakya.edu.tr/news/13--uluslararasi-balkan-egitim--ve-bilim-kongresi 23.06.2018 ... KRONİK HASTALIKLAR VE PULMONER HİPERTANSİYON https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-pulmoner--hipertansiyon https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-pulmoner--hipertansiyon 18.06.2018 ... 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES 2018 https://www.trakya.edu.tr/news/5th-international-congress-on--fundamental-and-applied-sciences-2018 https://www.trakya.edu.tr/news/5th-international-congress-on--fundamental-and-applied-sciences-2018 20.05.2018 ... YABANCI ÖĞRENCİLERİMİZLE DUPNİSA GEZİSİ https://www.trakya.edu.tr/news/yabanci-ogrencilerimizle-dupnisa-gezisi https://www.trakya.edu.tr/news/yabanci-ogrencilerimizle-dupnisa-gezisi 12.05.2018 ... ÇALIŞTAY: TİROİD HASTALIKLARI SİTO HİSTOPATOLOJİ https://www.trakya.edu.tr/news/calistay--tiroid-hastaliklari--sito-histopatoloji https://www.trakya.edu.tr/news/calistay--tiroid-hastaliklari--sito-histopatoloji 12.05.2018 ... KRONİK HASTALIKLAR VE ARTERİYEL HİPERTANSİYON https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-arteriyel--hipertansiyon https://www.trakya.edu.tr/news/kronik-hastaliklar-ve-arteriyel--hipertansiyon 10.05.2018 ... SEMİNER: ORGANİK ELEKTRONİK https://www.trakya.edu.tr/news/seminer---organik-elektronik https://www.trakya.edu.tr/news/seminer---organik-elektronik 02.05.2018 ... ULUS DEVLET SÜRECİNDE TÜRK-YUNAN MÜBADELESİ KONFERANSI https://www.trakya.edu.tr/news/-ulus-devlet-surecinde-turk-yunan-mubadelesi-konferansi https://www.trakya.edu.tr/news/-ulus-devlet-surecinde-turk-yunan-mubadelesi-konferansi 29.04.2018 ... BİLİŞİM ŞENLİĞİ'18 https://www.trakya.edu.tr/news/bilisim-senligi-18 https://www.trakya.edu.tr/news/bilisim-senligi-18 28.04.2018 ... SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ KONSERİ https://www.trakya.edu.tr/news/-sultan-ii--bayezid-kulliyesi-saglik-muzesi-konseri https://www.trakya.edu.tr/news/-sultan-ii--bayezid-kulliyesi-saglik-muzesi-konseri 27.04.2018 ... TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLANTISI https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universiteler-birligi-uluslararasi--ogrenci-toplantisi https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universiteler-birligi-uluslararasi--ogrenci-toplantisi 27.04.2018 ... KONFERANS: BİLİM TARİHİNDEN NOTLAR https://www.trakya.edu.tr/news/konferans---bilim-tarihinden-notlar https://www.trakya.edu.tr/news/konferans---bilim-tarihinden-notlar 27.04.2018 ... 11. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI https://www.trakya.edu.tr/news/11---uluslararasi-ogrenci-bulusmasi https://www.trakya.edu.tr/news/11---uluslararasi-ogrenci-bulusmasi