RSS | Trakya Üniversitesi Rektörlüğü | T.C. Trakya Üniversitesi http://www.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü - RSS Fri, 22 Jan 21 15:09:32 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 22.01.2021 ... IX. Hemşirelik Esasları Çalıştayı https://www.trakya.edu.tr/news/ix--hemsirelik-esaslari-calistayi https://www.trakya.edu.tr/news/ix--hemsirelik-esaslari-calistayi 22.01.2021 ... DOÇ. DR. GÖKHAN ILGAZ'A BAŞSAĞLIĞI https://www.trakya.edu.tr/news/doc--dr--gokhan-ilgaz-a-bassagligi https://www.trakya.edu.tr/news/doc--dr--gokhan-ilgaz-a-bassagligi 22.01.2021 ... TRAKYA TEKNOPARK’TA DEMO DAY ÖNCESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-teknopark-ta-demo-day-oncesi-degerlendirme-toplantisi-yapildi https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-teknopark-ta-demo-day-oncesi-degerlendirme-toplantisi-yapildi 22.01.2021 ... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YENİ PROJELERLE DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURUYOR https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-ile-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-yeni-projelerle-dostluk-koprusu-kuruyor https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-ile-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-yeni-projelerle-dostluk-koprusu-kuruyor 21.01.2021 ... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ’NE ZİYARET https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-nden-kosova-demokratik-turk-partisi-ne-ziyaret https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-nden-kosova-demokratik-turk-partisi-ne-ziyaret 20.01.2021 ... “SANAT VE ÇEVRE” E-KONFERANSI https://www.trakya.edu.tr/news/sanat-ve-cevre--e-konferansi https://www.trakya.edu.tr/news/sanat-ve-cevre--e-konferansi 20.01.2021 ... I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi https://www.trakya.edu.tr/news/i--ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi https://www.trakya.edu.tr/news/i--ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi 20.01.2021 ... İstiklal" Konulu Şiir Yarışması https://www.trakya.edu.tr/news/istiklal--konulu-siir-yarismasi https://www.trakya.edu.tr/news/istiklal--konulu-siir-yarismasi 20.01.2021 ... International Journal of Troy Art and Design (IJTAD) Makale Çağrısı https://www.trakya.edu.tr/news/international-journal-of-troy-art-and-design--ijtad--makale-cagrisi https://www.trakya.edu.tr/news/international-journal-of-troy-art-and-design--ijtad--makale-cagrisi 20.01.2021 ... International Journal of Troy Art and Design (IJTAD) 8 Mart Özel Sayısı https://www.trakya.edu.tr/news/international-journal-of-troy-art-and-design--ijtad--8-mart-ozel-sayisi https://www.trakya.edu.tr/news/international-journal-of-troy-art-and-design--ijtad--8-mart-ozel-sayisi 20.01.2021 ... V. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumunu (UDCS 2021) https://www.trakya.edu.tr/news/v--uluslararasi-demir-ve-celik-sempozyumunu--udcs-2021 https://www.trakya.edu.tr/news/v--uluslararasi-demir-ve-celik-sempozyumunu--udcs-2021 20.01.2021 ... Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi https://www.trakya.edu.tr/news/muhendislik-alaninda-tubitak-1001-ar-ge-projesi-hazirlama-egitimi https://www.trakya.edu.tr/news/muhendislik-alaninda-tubitak-1001-ar-ge-projesi-hazirlama-egitimi 20.01.2021 ... Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Duyurusu https://www.trakya.edu.tr/news/acik-kaynak-dijital-icerik-uretme-proje-duyurusu https://www.trakya.edu.tr/news/acik-kaynak-dijital-icerik-uretme-proje-duyurusu 20.01.2021 ... Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi D Sanat Dergisi Makale Çağrısı https://www.trakya.edu.tr/news/kutahya-dumlupinar-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-d-sanat-dergisi-makale-cagrisi https://www.trakya.edu.tr/news/kutahya-dumlupinar-universitesi-guzel-sanatlar-fakultesi-d-sanat-dergisi-makale-cagrisi 20.01.2021 ... Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Makale Çağrısı https://www.trakya.edu.tr/news/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-bilimsel-yayinlar-makale-cagrisi https://www.trakya.edu.tr/news/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-bilimsel-yayinlar-makale-cagrisi 20.01.2021 ... II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA'2021) https://www.trakya.edu.tr/news/ii--international-conference-on-innovative-engineering-applications--ciea-2021 https://www.trakya.edu.tr/news/ii--international-conference-on-innovative-engineering-applications--ciea-2021 20.01.2021 ... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN BALKANLARDA TARİHİ İMZA: “KOSOVA TEKNOPARK” HAYATA GEÇİYOR https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-nden-balkanlarda-tarihi-imza---kosova-teknopark--hayata-geciyor https://www.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-nden-balkanlarda-tarihi-imza---kosova-teknopark--hayata-geciyor 20.01.2021 ... 8 MART 2021 ULUSAL JÜRİLİ ÇEVRİMİÇİ SERGİ https://www.trakya.edu.tr/news/8-mart-2021-ulusal-jurili-cevrimici-sergi- https://www.trakya.edu.tr/news/8-mart-2021-ulusal-jurili-cevrimici-sergi- 20.01.2021 ... MBB’DEN DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİNE DESTEK https://www.trakya.edu.tr/news/mbb-den-doktora-ve-yuksek-lisans-tezlerine-destek https://www.trakya.edu.tr/news/mbb-den-doktora-ve-yuksek-lisans-tezlerine-destek 19.01.2021 ... ULUSLARARASI İNTERAKTİF JÜRİLİ KARMA SERGİ https://www.trakya.edu.tr/news/uluslararasi-interaktif-jurili-karma-sergi https://www.trakya.edu.tr/news/uluslararasi-interaktif-jurili-karma-sergi