Ön Değerlendirme Komisyonu

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”’ nin, 3. Maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Ön Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Göreve Başlama: 18.08.2020
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1239

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof. Dr.
İsmail Sadi UZUNOĞLU

isadiuzunoglu@trakya.edu.tr 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1221

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Prof. Dr.
Yüksel TOPALOĞLU

ytopaloglu@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1604

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 40 10 / 3281

Prof. Dr.
Ali ÖZTÜRK

ali.ozturk@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Filiz AKATA

filizakata@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan V. (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 2834