Ön Değerlendirme Komisyonu

“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”’ nin, 3. Maddesi uyarınca, Trakya Üniversitesi birimlerindeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar hakkında jüri üyeleri ile yetkili makam ve kurulların daha sağlıklı karar verebilmesini sağlamak, ayrıca adayların belli ölçülere göre hazırlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Ön Değerlendirme Komisyonu”

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Ön Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Göreve Başlama: 18.08.2020
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekan (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151akemalozdemir@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Üye)cevdetkilic@trakya.edu.tr 

İlahiyat Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr.
Gülay ŞEREN

gulayseren@trakya.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 40 10 / 3281

Prof. Dr.
Sedat ÜSTÜNDAĞ

sedatustundag@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4606

Prof.
Melihat TÜZÜN

melihattuzun@trakya.edu.tr 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 236 27 85 / 101

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 225 69 92