Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Ayhan UÇAK

ayhanucak@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimlar Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1212

Prof. Dr.
Ayşe ÇAYLAN

aysecaylan@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1462

Dr. Öğr. Üyesi
Sümeyye KONUK

sumeyyekonuk@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1264