ÜNİVERSİTEMİZDE “YENİ DÜNYA, YENİ TÜRKİYE VE MEDENİYETLER İTTİFAKI” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği ve Merkezi (MEDAR) iş birliğinde düzenlenen “Yeni Dünya, Yeni Türkiye ve Medeniyetler İttifakı” Konferansı, Üniversitemiz ev sahipliğinde 20 Şubat 2018 tarihinde Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Necip Taylan’ın moderatör; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Kaya ile Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gerçekleşti.

Ülkemizin önde gelen aydın ve akademisyenlerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapmış Edirne Valisi Günay Özdemir’den tarih ve medeniyet alanında pek çok bilgi edindiklerini ve konferansın düzenlenmesinde önemli katkılarının olduğunu belirterek “Edirne, tarihte büyük işler başarmış bir yer olarak Osmanlı medeniyetinin mihenk taşlarından biridir. Bursa’nın ardından payitahtlık yapmış, İstanbul’u ve Balkankar’ı fethetmiş, beylikten imparatorluğa uzanan yolda rol oynamış bir şehir. Cihan imparatorluğunu hedeflemiş bir neslimiz var. Tarihte önemli işler başarmış, büyük siyasi neticeler yakalamış bu şehirde bizlere önemli görevler düşer. Bu görev ve sorumluluğun bilinci ile bu tür ufuk açıcı, yol gösterici toplantı ve birliktelikleri önemsiyoruz. Dünya zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dünya bir arayış, bir değişim içerisinde. Bu durumun farkında ve bilincinde olarak bu tür konulara uzak olamayız. Topyekûn, medeniyetimizin bekası ve muasırlığı için çalışmalı ve bu türlü toplantılar gerçekleştirmeliyiz. Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığına, Edirne Valiliğine, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği ve Merkezi ile çok değerli katılımcılarımıza, konuklarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, konuşmasına medeniyet tanımı ile başladı. Prof. Dr. Bekir Karlığa “İnsanoğlu’nun ortaya koyduğu eserlerin en özgün, en etkin ve sürekli olanına medeniyet denir. Medeniyet kolay meydana gelen bir oluşum değildir. Bilim, sanat, teknoloji gibi pek çok alanda asırlar süren birikimin, emeğin  eseridir medeniyet. Aynı zamanda şehir ile alakalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle beraber tesis edilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla medeniyetin en önemli göstergesi şehirdir ve dünyada medeniyet kuran şehirlerin sayısı azdır. Edirne, medeniyet olma şerefini üzerinde taşıyan ve insanlığın tanıdığı en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı medeniyetinin filizlerinin yeşerdiği bir şehirdir. Bu bakımdan Edirne’nin medeniyet dünyasına sunacağı büyük değerlerini gündeme taşımayı hedefliyoruz. Selimiye gibi tarihin en büyük abidelerinden birinin bulunduğu bu şehir, özellikle medeniyet konusundaki tarihi tecrübesi ve farklı medeniyetlerden birçok insanı sükûnet içerisinde yaşatması bakımından medeniyetler ittifakının kıymetli bir örneğidir. Medeniyetler İttifakı Birleşmiş Milletlere bağlı şekilde 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ülkemiz ile İspanya mutabakatında kurulmuş bir kurumdur. Bu ittifaka bugüne kadar 128 ülke dahil olmuştur. Bu anlayışın temsilcisi olarak Edirne’deki birikimi 128 ülkenin toprağına aktarabilir ve aşılayabilirsek Edirne’nin değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. Edirne Valimiz Günay Özdemir, bu vesileyle medeniyetler ittifakı konusunda da bir toplantının Edirne’de gerçekleşmesi yönünde bir öneride bulundu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da desteği ve katkıları ile Edirne’nin değerinin daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. Edirne’de Osmanlı Medeniyetler Araştırma Merkezi kurarak buradan Rumeli’ye, Balkanlar’a medeniyeti nasıl taşıdığımızı, götürdüğümüzü anlatmak istiyoruz. Bu toplantıların bu girişimlere vesile olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, toplantıya tarih ve medeniyet konusunda çok ciddi birikim ve tecrübelere sahip akademisyenlerin katıldığına vurgu yaparak Valilik nezdinde asıl amaçlarının bu konuda araştırmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlere uygulama noktasında yardımcı olabilmek olduğunu ifade etti. Günay Özdemir, Edirne’nin medeniyet konusunda Ülkemizin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek “Edirne, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kurulduğu, bir arada yaşadığı ve Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yaparak İstanbul’u fetheden şehirdir. İstanbul’un fethinin ardında Edirne’de yaşanmış, Edirne’ye mal olmuş bir hikaye vardır. Fatih Sultan Mehmet Han, fetih öncesinde sabah namazını kılmasının ardından Edirne Bedesten çarşısına iner, bir esnaftan herhangi bir şey alır ve ikincisini almak istediğinde esnafın itirazı olur, kendisinin siftahını yaptığını, komşusunun henüz yapmadığı yanıtını alır. Fatih Sultan Mehmet o an, ben böyle bir halk ile değil İstanbul’u, dünyayı fethederim diye düşünür. Bu olay, Edirne’de Bedesten Çarşısı’nda gerçekleşir. O vesileyle, Edirne Balkanlar’da farklı inanç ve anlayışların oluşturduğu, dünyaya örnek olabilecek bir medeniyet tesis ederek İstanbul’u fethetmiştir. Bir çağın açılarak bir çağın kapanmasıdır İstanbul’un fethi. Fetih hadisesi bir milat olarak değerlendirilebilir ancak İstanbul’un fethi bir medeniyettir, Edirne’de kurulan medeniyetin getirdiği bir sonuçtur. Öyle bir medeniyet kurulmuş ki Peygamberimizin müjdelediği fetih ancak bu şekilde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti açısından Mekke, Medine ne ise Osmanlı medeniyeti açısından Edirne, İstanbul için o manayı teşkil eder. Bir medeniyet fikriniz ve bilinciniz yoksa dünyadaki farklı inanç ve görüşlere kucak açamaz, sahiplik edemezsiniz. Edirne’de tarih boyunca toplumlar kendi inanç ve iradeleriyle huzur içerisinde özgürce yaşayabilmişlerdir. Edirne, Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapan, Roma medeniyetine örnek olan, farklılıkların birlikte yaşadığı, ortak yaşam alanı oluşturduğu bir şehirdir. Yahudi, Ermeni, Rum ve Türk bir arada yaşadı.” dedi.

Vali Günay Özdemir’in konuşmasını tamamlamasının ardından ulusal fikir önderlerince medeniyet üzerine en kapsamlı belgesel olarak nitelendirilen “Batı’ya Doğru Akan Nehir, Medeniyet Belgeseli”nden hazırlanan bazı kesitler gösterime sunuldu.

Belgesel gösteriminin ardından Prof. Dr. Necip Taylan’ın moderatörlüğünde Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Kaya ile Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin konuşmalarına yer verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “İki tarihi şehir, Edirne ve Mardin gelenek ve göreneklerine tarih boyunca sahip çıkan, birlikte yaşama kültürünü her daim taşıyan iki önemli medeniyettir.” dedi.

Prof. Dr. Mahmut Kaya, “Dünya’da son 300 yılda büyük ve önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişime ayak uyduramayan medeniyetler geri kalmış demektir. Edirne, dünya tarihinde medeniyetin hamurunun yoğurulduğu merkezlerden biri olmuştur.” dedi.

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Türk kültür ve medeniyetine önemli katkılar sunan uluslararası düşünürlerimizden ve tefekkürlerinden bahsederek “ Kültürümüzü, tarihimizi ve medeniyetimizi savunmamız, değerlerimize sahip çıkmamız lazım.” dedi.

Konferans sonunda Edirne Valisi Günay Özdemir ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa ve konferansa konuşmacı olarak katılan tüm katılımcılara hediye takdim edildi.

Bu içerik 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 886 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ YUNANİSTAN SELANİK ARISTOTLE ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz Selanik Aristotle Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Selanik Aristotle Üniversitesi Rektörü Prof. Pericles A. Mitkas, akademisyen ve öğrencilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Ariadni Stogiannidou, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başka..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE “VİYOLONSEL & GİTAR DUO KONSERİ”

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Viyolonsel&Gitar Duo” konseri düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri, Trakya Üniversitesi’nin davetlisi olarak geldiği Edirne’de, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı &oum..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET TOPLULUĞU’NDAN “KAMPÜSE YOLCULUK”…

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Trakya Ünversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında, Kırklareli Üniversitesi’nin düzenlediği “Kampüse Yolculuk” etkinliğine, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Ögr. Gör. Bülent Karaşinik eşliğinde katıldı. Kırklareli Atatürk Stadyumu önünden Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür&rsqu..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, ALANIN AKADEMİK GELİŞMELERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri, İstanbul Arel Üniversitesi Çeviri Kulübü (ARÇEV) tarafından, Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesi’nde düzenlenen “Human Translation vs Machine Translation: Competition or Colloboration?” adlı konferansa katıldı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mütercim Tercümanlı..