ÜNİVERSİTEMİZDE “YENİ DÜNYA, YENİ TÜRKİYE VE MEDENİYETLER İTTİFAKI” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği ve Merkezi (MEDAR) iş birliğinde düzenlenen “Yeni Dünya, Yeni Türkiye ve Medeniyetler İttifakı” Konferansı, Üniversitemiz ev sahipliğinde 20 Şubat 2018 tarihinde Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Necip Taylan’ın moderatör; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Kaya ile Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın açılışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gerçekleşti.

Ülkemizin önde gelen aydın ve akademisyenlerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapmış Edirne Valisi Günay Özdemir’den tarih ve medeniyet alanında pek çok bilgi edindiklerini ve konferansın düzenlenmesinde önemli katkılarının olduğunu belirterek “Edirne, tarihte büyük işler başarmış bir yer olarak Osmanlı medeniyetinin mihenk taşlarından biridir. Bursa’nın ardından payitahtlık yapmış, İstanbul’u ve Balkankar’ı fethetmiş, beylikten imparatorluğa uzanan yolda rol oynamış bir şehir. Cihan imparatorluğunu hedeflemiş bir neslimiz var. Tarihte önemli işler başarmış, büyük siyasi neticeler yakalamış bu şehirde bizlere önemli görevler düşer. Bu görev ve sorumluluğun bilinci ile bu tür ufuk açıcı, yol gösterici toplantı ve birliktelikleri önemsiyoruz. Dünya zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dünya bir arayış, bir değişim içerisinde. Bu durumun farkında ve bilincinde olarak bu tür konulara uzak olamayız. Topyekûn, medeniyetimizin bekası ve muasırlığı için çalışmalı ve bu türlü toplantılar gerçekleştirmeliyiz. Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığına, Edirne Valiliğine, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği ve Merkezi ile çok değerli katılımcılarımıza, konuklarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, konuşmasına medeniyet tanımı ile başladı. Prof. Dr. Bekir Karlığa “İnsanoğlu’nun ortaya koyduğu eserlerin en özgün, en etkin ve sürekli olanına medeniyet denir. Medeniyet kolay meydana gelen bir oluşum değildir. Bilim, sanat, teknoloji gibi pek çok alanda asırlar süren birikimin, emeğin  eseridir medeniyet. Aynı zamanda şehir ile alakalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle beraber tesis edilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla medeniyetin en önemli göstergesi şehirdir ve dünyada medeniyet kuran şehirlerin sayısı azdır. Edirne, medeniyet olma şerefini üzerinde taşıyan ve insanlığın tanıdığı en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı medeniyetinin filizlerinin yeşerdiği bir şehirdir. Bu bakımdan Edirne’nin medeniyet dünyasına sunacağı büyük değerlerini gündeme taşımayı hedefliyoruz. Selimiye gibi tarihin en büyük abidelerinden birinin bulunduğu bu şehir, özellikle medeniyet konusundaki tarihi tecrübesi ve farklı medeniyetlerden birçok insanı sükûnet içerisinde yaşatması bakımından medeniyetler ittifakının kıymetli bir örneğidir. Medeniyetler İttifakı Birleşmiş Milletlere bağlı şekilde 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ülkemiz ile İspanya mutabakatında kurulmuş bir kurumdur. Bu ittifaka bugüne kadar 128 ülke dahil olmuştur. Bu anlayışın temsilcisi olarak Edirne’deki birikimi 128 ülkenin toprağına aktarabilir ve aşılayabilirsek Edirne’nin değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. Edirne Valimiz Günay Özdemir, bu vesileyle medeniyetler ittifakı konusunda da bir toplantının Edirne’de gerçekleşmesi yönünde bir öneride bulundu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun da desteği ve katkıları ile Edirne’nin değerinin daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. Edirne’de Osmanlı Medeniyetler Araştırma Merkezi kurarak buradan Rumeli’ye, Balkanlar’a medeniyeti nasıl taşıdığımızı, götürdüğümüzü anlatmak istiyoruz. Bu toplantıların bu girişimlere vesile olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, toplantıya tarih ve medeniyet konusunda çok ciddi birikim ve tecrübelere sahip akademisyenlerin katıldığına vurgu yaparak Valilik nezdinde asıl amaçlarının bu konuda araştırmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlere uygulama noktasında yardımcı olabilmek olduğunu ifade etti. Günay Özdemir, Edirne’nin medeniyet konusunda Ülkemizin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek “Edirne, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kurulduğu, bir arada yaşadığı ve Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yaparak İstanbul’u fetheden şehirdir. İstanbul’un fethinin ardında Edirne’de yaşanmış, Edirne’ye mal olmuş bir hikaye vardır. Fatih Sultan Mehmet Han, fetih öncesinde sabah namazını kılmasının ardından Edirne Bedesten çarşısına iner, bir esnaftan herhangi bir şey alır ve ikincisini almak istediğinde esnafın itirazı olur, kendisinin siftahını yaptığını, komşusunun henüz yapmadığı yanıtını alır. Fatih Sultan Mehmet o an, ben böyle bir halk ile değil İstanbul’u, dünyayı fethederim diye düşünür. Bu olay, Edirne’de Bedesten Çarşısı’nda gerçekleşir. O vesileyle, Edirne Balkanlar’da farklı inanç ve anlayışların oluşturduğu, dünyaya örnek olabilecek bir medeniyet tesis ederek İstanbul’u fethetmiştir. Bir çağın açılarak bir çağın kapanmasıdır İstanbul’un fethi. Fetih hadisesi bir milat olarak değerlendirilebilir ancak İstanbul’un fethi bir medeniyettir, Edirne’de kurulan medeniyetin getirdiği bir sonuçtur. Öyle bir medeniyet kurulmuş ki Peygamberimizin müjdelediği fetih ancak bu şekilde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti açısından Mekke, Medine ne ise Osmanlı medeniyeti açısından Edirne, İstanbul için o manayı teşkil eder. Bir medeniyet fikriniz ve bilinciniz yoksa dünyadaki farklı inanç ve görüşlere kucak açamaz, sahiplik edemezsiniz. Edirne’de tarih boyunca toplumlar kendi inanç ve iradeleriyle huzur içerisinde özgürce yaşayabilmişlerdir. Edirne, Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapan, Roma medeniyetine örnek olan, farklılıkların birlikte yaşadığı, ortak yaşam alanı oluşturduğu bir şehirdir. Yahudi, Ermeni, Rum ve Türk bir arada yaşadı.” dedi.

Vali Günay Özdemir’in konuşmasını tamamlamasının ardından ulusal fikir önderlerince medeniyet üzerine en kapsamlı belgesel olarak nitelendirilen “Batı’ya Doğru Akan Nehir, Medeniyet Belgeseli”nden hazırlanan bazı kesitler gösterime sunuldu.

Belgesel gösteriminin ardından Prof. Dr. Necip Taylan’ın moderatörlüğünde Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Kaya ile Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin konuşmalarına yer verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “İki tarihi şehir, Edirne ve Mardin gelenek ve göreneklerine tarih boyunca sahip çıkan, birlikte yaşama kültürünü her daim taşıyan iki önemli medeniyettir.” dedi.

Prof. Dr. Mahmut Kaya, “Dünya’da son 300 yılda büyük ve önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişime ayak uyduramayan medeniyetler geri kalmış demektir. Edirne, dünya tarihinde medeniyetin hamurunun yoğurulduğu merkezlerden biri olmuştur.” dedi.

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Türk kültür ve medeniyetine önemli katkılar sunan uluslararası düşünürlerimizden ve tefekkürlerinden bahsederek “ Kültürümüzü, tarihimizi ve medeniyetimizi savunmamız, değerlerimize sahip çıkmamız lazım.” dedi.

Konferans sonunda Edirne Valisi Günay Özdemir ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa ve konferansa konuşmacı olarak katılan tüm katılımcılara hediye takdim edildi.

Bu içerik 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 839 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN REKTÖR PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU’NA ZİYARET

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, “Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ İlleri 2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı”na katılmak üzere Edirne’ye gelen Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. RIDVAN CANIM’A BÜYÜK ONUR

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım’ın adı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin Yakutiye İlçesi’nde yaptırılan eğitim merkezine verildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden, bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde akademisyenlik yap..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN İKİ DEV PROJE: ROBOTİK CERRAHİ EĞİTİM MERKEZİ ve TIP FAKÜLTESİ ARGE MERKEZİ

Trakya Üniversitesi’nin, tıp alanındaki eğitim ve araştırma projeleri, patent üretimi ve buluşlarla birlikte hasta sağlığı açısından, bölgede çok önemli bir fark yaratacak iki dev projesine, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği verildi. Trakya Kalkınma Ajansı’nın fizibilite desteği sayesinde ilk adımları atılan “Trakya Üniversitesi Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi” ..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “KÜLTÜR MİRASI ATÖLYESİ”, BİR AÇIK HAVA MÜZESİ OLAN EDİRNE’DE…

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliği’nin iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından ikincisi organize edilen “Kültür Mirası Atölyesi”nde, “Bir Osmanlı Kenti Edirne’nin Suları ve Su Yapıları” başlıklı atölye çalışmasının açılışı gerçekleştirildi. Osmanlı dönemindeki Edirne’nin su yapıları ve şehrin sularıyla olan ilişk..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

17
Eyl
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN II. KÜLTÜR MİRASI ATÖLYESİ: “BİR OSMANLI KENTİ EDİRNE’NİN SULARI VE SU YAPILARI”

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliği’nin işbirliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından ikincisi organize edilen “Kültür Mirası Atölyesi”nde bu yıl, Osmanlı Edirne’sinin su yapıları ve şehrin sularıyla olan ilişkisi, geçmiş ve günümüz bağlamında ele alınacak. Atölye çalışmasına, 28 farklı üniversiteden yapılan yaklaşık 150 başvurudan, ..

25
Eyl
YENİ AVRUPA BİRLİĞİ İKLİM EYLEM HAFTASI: BİZİM GEZEGENİMİZ, BİZİM GELECEĞİMİZ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Eylem Haftası kapsamında 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin 20 farklı ilinde (Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) panel, seminer, konser, sergi, çocuklarla sohbet gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler iklim eylemine, Talanoa Diyaloğu'na..